För entreprenörer

Blankett för allmänna uppgifter

Anmäl installations- eller ändringsarbete.

Blankett för allmänna uppgifter

Entreprenörsanvisningar

Svar på frågor om installationsarbeten (på finska)

Entreprenörsanvisningar

Entreprenörens Caruna+

Entreprenörens Caruna+ har planerats för kundernas elentreprenörer.

Entreprenörens Caruna+

Byggplatser nära dig

Se nätbyggnadsplatser på kartan.

Byggplatser nära dig

Elavbrott på kartan

Se avbrott på grund av fel och underhåll på kartan.

Elavbrott på kartan