Entreprenörstjänsten

Blankett för allmänna uppgifter

Beställ nödvändiga nätbolagsarbeten för att främja kundens ärende

Entreprenörens Caruna+

Användarnamn och nytt lösenord

Anvisningar

Svar på frågor om installationsarbeten

Ta kontakt

Vi betjänar på numret 020 520 4560 vardagar kl. 9-15 (samtalsavgift 8,35 cent/samtal + samtal från fast och mobilnät 16,69 cent/min).

Du kan också skicka e-post till oss:

ÄrendeE-postadress
Elanslutningar och anslutningsändringarliittymaurakoitsija@caruna.fi
Centraländringar, mätningsarbeten, elnätets förändringsbehov och andra behov av ändringar i fastighetens elektrifiering verkkourakoitsija@caruna.fi