Sköt dina elärenden enkelt i Caruna+

I Caruna+ kan du följa med din elförbrukning, granska avtalsuppgifter, betala fakturor eller vid behov flytta betalningsdatum då det passar dig.  

Du kan enkelt logga in med dina nätbankskoder eller efter registreringen med ditt Caruna+-användarnamn. Du kan använda tjänsten i en webbläsare på vilken enhet som helst genom att logga in via inloggningsknappen upp till höger på vår webbplats.

Logga in

Följ upp med din elförbrukning

Du kan granska din elförbrukning med hjälp av vår energiuppföljning. Tjänsten visar förbrukningsuppgifterna med upp till en timmes noggrannhet, och du kan även kontrollera den förmånligaste elöverföringsprodukten för dig. Med tjänsten kan du se temperaturens inverkan på din förbrukning.

Beställ meddelanden om elavbrott

I Caruna+ kan du även aktivera elvakttjänsten som meddelar dig om kommande planerade avbrott och felsituationer i elförsörjningen via sms eller e-post.

Registrera dig enkelt med nätbankskoderna

För ett nytt användarkonto behöver du bara en fungerande e-postadress. Efter registreringen kan du logga in i tjänsten med ditt användarkonto. Observera att användarkontot består av en e-postadress och ett lösenord. Du kan använda samma e-postadress för flera användarkonton. Du måste ändå registrera skilt varje användare.

Personkund

Du kan registrera ett nytt användarnamn eller logga in i tjänsten utan att registrera dig separat med dina nätbankskoder. Nätbankskoderna hjälper oss att fastställa din identitet och garantera säker användning av tjänsten. Identifieringen görs endast en gång.

Företagskund

För att kunna registrera dig så behöver du företagets FO-nummer, en e-postadress samt ett telefonnummer. Under registreringsprocessen så skall du identifiera dig och detta skall göras med dina personliga bankkoder.

Observera att i sammanband av registrerandet av en disponent eller tjänsteleverantör, så kontrollerar vi Patent- och Registerstyrelsens (PRH) databas. Ifall du har rätt att ta hand om ärenden gällande ett eller flera bolag, så kopplar vi dessa bolag automatiskt till din användare. Ifall du inte har rätt att hantera ärenden för ett annat bolag, så skall du be en underskriftsberättigad person att ge lov åt dig via tjänsten.

Disponent och tjänsteleverantör

För att kunna registrera dig så behöver du företagets FO-nummer, en e-postadress samt ett telefonnummer. Under registreringsprocessen så skall du identifiera dig och detta skall göras med dina personliga bankkoder.

Observera att i sammanband av registrerandet av en disponent eller tjänsteleverantör, så kontrollerar vi Patent- och Registerstyrelsens (PRH) databas. Ifall du har rätt att ta hand om ärenden gällande ett eller flera bolag, så kopplar vi dessa bolag automatiskt till din användare. Ifall du inte har rätt att hantera ärenden för ett annat bolag, så skall du kolla att informationen på PRH är uppdaterat, så bolagen kommer automatiskt till din profil.

Kommunernas representanter

Vi skapar ett Caruna+-användarkonto för din kommun när du anmäler behovet till vår kundservice. För att skapa ett användarkonto behöver vi kommunens namn samt administratörens namn, e-postadress och telefonnummer.

När vi har skapat ett användarkonto får administratören ett engångslösenord till sin e-post. Härefter kan användaren logga in på Caruna+ med sin e-postadress och sitt engångslösenord.

En kommun kan ha en eller flera Caruna+-administratörer, som kan beställa och avsluta Caruna Plus-användarkonton åt andra användare i kommunen.

Allmänna anvisningar för användning av Caruna+

Har du glömt ditt lösenord?

Om du har glömt ditt lösenord klicka på "Har du glömt ditt lösenord?" -knappen. Ange din e-postadress, ditt mobiltelefonnummer och den valideringstext som visas på bilden och klicka på länken "Be om kod för lösenordsändring". Du får en länk till din e-post. Du kan byta ditt lösenord via länken.

Användning med fullmakt för ett husbolags eller en annan persons räkning

Om en annan person eller exempelvis ett husbolag som du företräder har gett dig fullmakt att sköta ärenden för deras räkning, ska du använda dina nätbankskoder för att registrera dig i Caruna+. På ditt användarkonto ser du de kundrelationer som du företräder.

Ge en annan användare fullmakt att företräda dig

Om du vill befullmäktiga en annan person att granska dina uppgifter och redigera dina faktureringsuppgifter, uppdatera din företrädares användarnamn i dina uppgifter.  

För att fullmakten ska aktiveras ska båda kunderna ha eget konto i Caruna+.

Gör så här: 

  • Logga in i Caruna+ via inloggningsknappen upp till höger på vår webbplats 
  • Välj "Fullmakter och rätten att agera som ombud" på sidans vänstra kant och tryck på "Hantera representationsrättigheter" under dina egna uppgifter 
  • Ange användarnamnet på den person som företräder dig och spara 
  • Be den person som du befullmäktigat acceptera att företräda dig för att fullmakten ska aktiveras
Beviljande av fullmakt och fullmakter

Det är inte alltid möjligt att uträtta sina ärenden själv. I sådana fall kan du befullmäktiga en annan person att uträtta ärenden å dina vägnar. För att hantera ärenden på en personkund eller företagskunds vägnar förutsätter vi skriftligt, undertecknat tillstånd i form av fullmakt. Tilläggsuppgifter för beviljande av fullmakter och fullmakter hittar du vid länken nedan om.

Läs mer