Energibolagens system för informationsutbyte, datahub

Datahubben, energibolagens (elförsäljnings- och elöverföringsbolag) gemensamma system för informationsutbyte, tas i bruk i slutet av februari 2022.

Se Fingrids presentationsvideo om datahubben (på finska).

Dataskydd och integritetsskydd

Dataskydd och integritetsskydd garanteras, och endast de har tillgång till uppgifterna som har det rätt. När uppgifterna finns på ett ställe är det också lättare att spåra upp dem.