Carunas kundombudsman

Kundombudsmannen behandlar reklamationer, begäran om omprövning och klagomål som är relaterade till Carunas nättjänster eller produkter, till exempel meningsskiljaktigheter kring fakturering, anslutning till elnät, ändringsarbeten eller förbättringsprojekt. Tjänsten är avgiftsfri.

Om det har skett ett missförstånd eller fel i vår service, vill vi att det ändå ska vara lätt för dig att sköta dina ärenden hos oss. Om du vill ge respons på någon av Carunas produkter eller om du är missnöjd med den service du har fått, så ber vi dig att först ta kontakt med vår kundtjänst. Då kan vi korrigera eventuella missuppfattningar genast.

Om saken inte går att lösa genom förhandlingar med vår sakkunniga i kundtjänsten, kan du föra ärendet vidare till Carunas kundombudsman för vidare behandling. Det lönar sig att föra ärendet vidare till kundombudsmannen inom sex (6) månader från att felet eller missförståndet har inträffat.

Kundombudsmannen kan inte ta ställning till

  • frågor som gäller elförsäljning
  • ersättningsbeslut från kundens försäkringsbolag
  • beslut som Energimyndigheten eller rättsväsendet har fattat

Om dun vill ringa vår ombudsmannen, du kan kontakta han via kundtjänsten på numret 0200 23222 vardagar kl. 9-16.

Så här gör du en begäran om omprövning

I din begäran om omprövning ska du berätta

  • Namn och kontaktuppgifter.
  • Personbeteckning eller FO-nummer.
  • Den tjänsteleverantör som begäran om omprövning gäller.
  • Namn på den person som behandlat ärendet.
  • Krav och grunder för kravet.

Skicka begäran via e-post asiakasasiamies(at)caruna.fi eller skicka informationen per brev på adressen

Caruna
Kundombudsman Jarmo Ström
PB 1
00068 Caruna

Kundombudsmannens utlåtanden är vägledande och inte bindande för parterna. Kundombudsmannen tar kontakt med dig inom fem dygn från att kontaktbegäran kommit in. Om du är missnöjd med kundombudsmannens beslut eller inte vill söka rättelse via kundombudsmannen kan du om du så önskar föra ditt ärende vidare till Konsumentverket eller Energimyndigheten för behandling.