Carunas kundombudsman

Kundombudsmannen behandlar reklamationer, begäranden om rättelse eller klagomål gällande Carunas nättjänster eller produkter, såsom oenighet om fakturering, anslutning till elnätet, ändringsarbeten eller förbättringsprojekt. Tjänsten är gratis.

Vi vill att du ska få en smidig upplevelse även om det uppstår ett missförstånd eller ett fel i vår tjänst. Om du har ett kundtjänstärende, vill ge respons om någon av Carunas produkter eller är missnöjd med den service du fått ber vi dig först kontakta vår kundtjänst. På så sätt kan vi genast reda ut eventuella missförstånd. 

Om ditt ärende inte löses genom förhandling med kundtjänst, kan ni tillsammans komma överens om att överföra ärendet till Carunas kundombud för fortsatt behandling. Kundtjänst överför begäran om kontakt till kundombudet.

Vår kundombudsmannen kan inte ta ställning till  

  • frågor som rör elförsäljning 
  • ersättningsbeslut från kundens försäkringsbolag 
  • beslut som fattats av Energimyndigheten eller rättsväsendet 

Kundombudsmannens utlåtanden är rekommendationer och binder inte de berörda parterna. 

Vår kundombudsman kontaktar dig inom två veckor efter att vi har mottagit din förfrågan.  

 Om du inte är nöjd med kundombudsmannens lösning eller inte vill begära rättelse via kundombudsmannen kan du ta ärendet vidare till Konkurrens- och konsumentverket eller Energimyndigheten. 

Kontakta oss

Chatten betjänar snabbast

Våra kundtjänstmedarbetare svarar i chatten måndag till fredag kl. 8-16. Under andra tider hjälper dig en kundtjänstrobot.

Kontaktuppgifter för kundtjänsten

Se övriga kontaktuppgifter för kundtjänsten och kontakta vid behov per telefon.