Tips om att spara el hemma

Genom att ändra på egna vanor är det enkelt att minska på elförbrukningen. Redan små ändringar medför inbesparingar.

Läs våra bästa spartips nedan!

Tips om hur du sparar på el vid uppvärmning

Du kan spara energi genom att sänka temperaturen i rummen, isolera fönster och dörrar samt vädra snabbt med hjälp av korsdrag. Genom att sänka temperaturen med en grad kan du spara t.o.m. 5 procent i uppvärmningskostnader.

  • Direkt eluppvärmning. Kontrollera att termostaterna fungerar. Gamla mekaniska termostater kan bli långsammare och reagera trögt på temperaturförändringar, vilket innebär att rumstemperaturen kan variera mycket och därigenom ökar elförbrukningen.
  • Olje-, pelletts-, flis- och veduppvärmining. När bränslet tar slut, kopplas elmotstånden i allmänhet på. Elmotstånden kan även kopplas på vid brännarfel eller om värmeanordningen är tilltäppt någonstans. Se till att det finns tillräckligt med bränsle och utför underhåll på värmeanordningen med jämna mellanrum så att effekten inte avtar.
  • Värmepumpar. Du kan spara energi med en värmepump om du väljer en pump med rätt effekt och placerar den på ett bra ställe. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att utföra underhåll regelbundet och byta filter samt att ha de rätta inställningarna. För att en jordvärmepump ska fungera effektivt är det viktigt att dimensioneringen är rätt. Om du väljer en jordvärmepump som är dimensionerad för att täcka en del av värmebehovet, produceras tillskottsvärmen med någon annan form av uppvärmning (t.ex. elmotstånd). Med en jordvärmepump som är dimensionerad för att täcka hela värmebehovet står jordvärmen för all värmeproduktion, men det är möjligt att tillskottsvärmen kopplas på vid mycket sträng kyla. Du hittar mer information om olika värmepumpar på hemsidorna för till exempel Suomen Lämpöpumppuyhdistys (den finländska värmepumpföreningen) och Motiva.
  • Golvvärme. En lämplig temperatur på golvvärmen är 20‒24 grader. Syftet med golvvärme är inte att värma upp hela badrummet, utan att golvytan ska bli lite varm. Du kan kontrollera temperaturen på golvytan t.ex. med en yttermometer.
  • Ventilationssystem där tilluft och frånluft cirkulerar maskinellt. På sommaren lönar det sig att stänga av för- och eftervärmningen av tilluft och frånluft i ventilationssystemet. För att ventilationssystemet ska vara energieffektivt är det bra att med jämna mellanrum utföra underhåll på ventilationsmaskinen.

Fler tips om hur du sparar el hemma

Kylskåp och frys

Kylapparater är de största energislukarna i köket, men med hjälp av enkla åtgärder kan du minska energiförbrukningen med rentav en tredjedel.

  • Placera inte kylapparater nära värmekällor som t.ex. värmeelement och spis.
  • Avfrosta frysen regelbundet och kontrollera samtidigt att tätningarna är i gott skick.
  • Det är värt att fundera på att skaffa en ny, mer energieffektiv kylmöbel istället för den gamla kylen eller frysen.
Bastu

Ungefär hälften av den el som förbrukas då du värmer upp bastun behövs för förvärmning om du använder en traditionell elektrisk bastuugn. Det lönar sig alltså att planera bastubaden på ett sådant sätt att så många som möjligt går i bastun varje gång du värmer den.

Om du badar bastu dagligen eller nästan varje dag, är en bastuugn som alltid är varm ett lönsamt alternativ. En sådan bastuugn håller värmen i bastustenarna konstant, och elförbrukningen är då 2 000‒3 000 kWh per år. Det lönar sig att regelbundet kontrollera tätningarna i en bastuugn som alltid är varm, eftersom tätningar i dåligt skick leder till att elförbrukningen ökar i en bastu som har underhållsvärme.

Varmt bruksvatten

Det behövs stora mängder energi för att värma bruksvattnet i din lägenhet. Genom sparåtgärder där du minskar användningen av varmvatten kan du påverka dina boendekostnader avsevärt.

Hemelektronik

Tv-apparater, datorer och annan hemelektronik förbrukar stora mängder energi då de står funktionsberedda i standby-läge. Under sin ekonomiska livstid förbrukar många apparater faktiskt mer el i standby-läge än då de verkligen används! 

Ett år består av 8 760 timmar och en konstant förbrukning på en watt innebär en kostnad på ungefär en euro per år i elräkningen. Om du använder en skarvsladd utrustad med en strömbrytare kan du enkelt stänga av flera apparater helt och hållet med en gång istället för att ha dem i standby-läge.

Belysning

Belysningens elförbrukning är under 10 % av hushållets hushållsel. Om du fortsättningsvis vill minska belysningens förbrukning är det bästa rådet mycket enkelt: stäng av onödiga lampor. Se till att det inte längre finns gamla glödlampor i lamporna. Om det finns, byt omedelbart till LED-lampor.