Caruna är färdig för nettoberäkning av egenproducerad el

Nyheter
Statsrådets nya förordningsändring tillåter nettoberäkning av den el som ett grannskap producerar respektive förbrukar per en timme. Detta innebär att Caruna ersätter automatiskt den produktion som inte används under en timme på småproducentens överföringsfaktura.

Alla småproducenter av el övergår till automatisk nettoberäkning fr.o.m. 1.1.2021, och kunderna behöver inte göra någonting.

Länk till statsrådets förordning

I Carunas nätområden har småproducenternas elmätare ändå från början tillfälligt jämnat ut producerad och förbrukad el mellan faserna. I fortsättningen förbättras småproducenternas ställning ytterligare när Caruna inleder nettoberäkning av producerad och förbrukad el per en timme.

Överskottsel som överförts till distributionsnätet och som inte används under en timme minskar småproducentens överföringsfaktura lika mycket. Om mängden förbrukad el per en timme är mindre än mängden producerad el betalar elförsäljaren en ersättning på överskottselen. 

Caruna fakturerar inte för överföring av producerad el till distributionsnätet, men småproducenten måste ingå ett avtal om försäljning av överskottsel. Det lättaste sätt att ingå ett avtal är att kontakta din nuvarande elförsäljare. Det är förstås även möjligt att jämföra och konkurrensutsätta elförsäljare i nättjänsten.

Så här fungerar nettoberäkningen automatiskt, och småproducenten drar nytta

  1. En vacker sommardag överför Caruna 2 kWh el från distributionsnätet till småproducenten mellan kl. 12 och 13.
  2. Småproducentens solceller producerar 5 kWh solenergi under samma timme.
  3. Småproducenten använder själv 2 kWh av producerad el, medan 3 kWh överförs till Carunas distributionsnät genom elmätaren i hemmet.
  4. Caruna reducerar överskottselen på 3 kWh som överförts till distributionsnätet från de 2 kWh som överförts från distributionsnätet.
  5. Småproducenten betalar ingenting för den el som överförts från distributionsnätet mellan kl. 12 och 13. I stället får producenten en kreditering för överskottselen på 1 kWh som blir kvar från sitt elförsäljningsbolag.

Så här förändras fakturering och energiuppföljning av egenproducerad el

  • På Carunas överföringsfaktura ser småproducenten summan på fakturerbar förbrukning efter nettoberäkning. Den timvisa överproduktionen har alltså redan dragits av från den mängd el som överförts till småproducenten från Carunas distributionsnät under samma timme.
  • I nättjänsten Caruna+ ser småproducenten den fakturerbara förbrukningen, dvs. samma information som på sin överföringsfaktura. Dessutom ser småproducenten den mängd överskottsel som blir kvar efter nettoberäkningen och som elförsäljningsbolaget ersätter till småproducenten.
  • I fortsättningen erbjuder appen Caruna+ småproducenterna mångsidig mätdata. I applikationen ser småproducenten mängden nettoberäknad överskottsel, mängden fakturerbar el och mängden ersättbar överskottsel. Uppgifterna uppdateras i applikationen senast februari 2021.  

Som småproducent behöver du inte göra någonting, utan ändringen gäller dig automatiskt. Har du frågor om ändringen, kontakta oss i chatten så går vi igenom dem tillsammans.

Kom ihåg att ladda ner appen Caruna+!

Hämta Caruna+ på din mobil eller surfplatta via appbutiken. I energiuppföljningen kan du följa med din mätdata med en timmes noggrannhet.

Läs mer