Caruna fortsätter att modernisera eldistributionsnätet i glesbygdsområden i sydvästra Finland – Netel Oy valdes som samarbetspartner

Pressmeddelande
Eldistributören Caruna bygger distributionsnät i sitt nätområde i sydvästra Finland. Projektet omfattar planeringen och byggandet av nätverken samt rivningen av det gamla luftledningsnätet. Projektet börjar redan under våren, och som samarbetspartner har vi valt Netel Oy. Tillsammans kommer vi att förnya och förbättra elnätet tills sommaren 2025 inom ramen för detta avtal.

Nyt alkavaan verkonparannushankkeeseen yhteisrakentamiskumppaneiksi haetaan aktiivisesti mukaan myös kuntia, jotka uusivat katuvaloverkostoaan sekä valokuituverkkoa rakentavia teleoperaattoreita.

”Sähkönkäyttö lisääntyy vääjäämättä lähivuosina kaikkialla. Tähän kasvuun on nyt varauduttava, jotta sekä kotitaloudet että alueen eri kokoiset yritykset voivat toimia häiriöttömästi myös jatkossa. Myös liikenne sähköistyy, mikä onkin välttämätöntä Suomen kunnianhimoisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi”, Carunan sähköverkkojohtaja Kosti Rautiainen toteaa.

Neljän vuoden sopimuskauden aikana saneerataan noin 700 kilometriä olemassa olevaa verkkoa säävarmaksi ja täten parannetaan merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta alueella.

”Tämä sopimus on Netelille tärkeä ja mieluisa, näin voimme yhdessä Carunan kanssa jatkaa pitkäjänteistä yhteistyötä Lounais-Suomen alueella. Tämä yhteistyö varmistaa jatkuvan yhteisen tekemisen kehittämisen sekä takaa meidän osaavalle ja omistautuneelle tiimille vahvan työkannan tuleville vuosille. Hanke myös työllistää merkittävän määrän pääosin paikallisia yhteistyökumppaneitamme”, Netelin liiketoimintajohtaja Stefan Ljunglin toteaa.

Läs mer