Caruna höjer eldistributionspriserna på grund av ökade kostnader

Pressmeddelande
Kostnadsökningen har tagit fart i Finland, vilket även påverkar Carunas kostnader. Att bygga ut elnäten har blivit dyrare, och kostnaderna för förlustenergi har stigit avsevärt under det senaste året. Räntesatserna har också gått upp. Därför höjs priserna för nättjänster från och med 1.1.2023.

”Just nu påverkar den betydande och oförutsedda kostnadsökningen vår investeringsförmåga, och vi har varit tvungna att på nytt väga situationen med prissättningen för båda våra distributionsbolags del.  Byggandet av elnätet är 10 procent dyrare för oss i år, och priserna på råvaror och bränslen har stigit avsevärt. Även priset på förlustenergin som vi köper på marknaden har stigit med 52 procent i år, och det förväntas fördubbla under loppet av nästa år”, säger Noora Neilimo-Kontio, finansdirektör och vice verkställande direktör vid Caruna.

Elnätsbolagen har en central roll som garanter för energiförsörjningen i Finland. 

”Vi sörjer för elnätet och ser till att det klarar av våra kunders ökade energiförbrukning samt utnyttjandet av förnybar energi. Energiomställningen har trappats upp sedan Ryssland inlett sitt anfallskrig i Ukraina, vilket ställer krav på att förbättra elnätet inom ett kortare tidsperspektiv”, säger Neilimo-Kontio.

Trots högre kostnader strävar Caruna efter att investera mer än 120 miljoner euro per år i kundernas energiförsörjning och uppnående av Finlands mål om koldioxidneutralitet.

Priserna höjs för kunderna i Carunas båda distributionsbolag. För Caruna Ab:s kunder ökas priserna med i genomsnitt 3,9 procent, inklusive skatt. Priserna höjdes senast för tre år sedan med i genomsnitt 3,9 procent.

För Caruna Esbo Ab:s kunder (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Joensuu centrum) höjs priserna med cirka 2,9 procent i snitt, inklusive skatt. Priserna har senast höjts för fem år sedan med sju (7) procent, och i fjol sänkte Caruna Esbo sina priser med 2,5 procent i snitt.

För en höghusinvånare är den månatliga prishöjningen i genomsnitt 0,47 euro inom Caruna Esbo Ab och 1,08 euro per månad inom Caruna Ab, när årsförbrukningen är 2000 kWh. För de som bor i eluppvärmda egnahemshus är den månatliga prishöjningen i genomsnitt 1,94 euro inom Caruna Esbo Ab och 4,63 euro inom Caruna Ab, när årsförbrukningen är 18000 kWh.

Caruna uppskattar att priserna kommer att behöva höjas ungefär lika mycket en gång till på grund av inflationen och kostnadsökningarna under andra hälften av 2023.

“Vi förstår kundernas oro över vinterns energikostnader, och därför har vi delat upp höjningen i två delar. Behovet för en ytterligare höjning kommer att bedömas under första halvåret 2023”, säger Neilimo-Kontio.

Läs mera:

Mer information om prissättningen

Prislistor

Läs mer