Caruna och Elisa startar samarbete med en ny sambyggnadsmodell för optisk fiber och elnät i Sagu

Pressmeddelande
Caruna och Elisa startar en ny typ av samarbete som kommer att resultera i både elnät och optisk fiber för invånarna i Sagu. Sambyggnad orsakar mindre störningar i invånarnas vardag jämfört med att elnät och optisk fiber byggs separat.

Uudessa mallissa Caruna vastaa sekä sähkö- että valokuituverkon runkojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Elisa puolestaan vastaa valokuituliittymien myynnistä, tonttiliittymien rakentamisesta sekä internetpalvelun tarjoamisesta asiakkaille.

Carunan vuonna 2019 julkistama uusi rakentamispalvelu laajenee kesällä 2020 Elisan valokuituprojektilla Sauvossa. Kun valokuitu rakennetaan yhteistyössä samaan aikaan sähköverkon maakaapeloinnin kanssa, asiakkaiden on mahdollista hankkia nykyaikaisin ja luotettavin internetyhteys. Myös rakentamisesta aiheutuvat haitat ovat pienempiä kuin jos sähköverkko ja valokuitu rakennettaisiin erikseen.

Yhteistyö alkaa Sauvon keskustan alueella ja kattaa noin 200 asiakasta. Tällä hetkellä käynnissä on valokuituliittymien myynnin loppusuora ja samanaikaisesti kaivuulupien hakeminen. Varsinaiset rakennustyöt alkavat Sauvossa kuidun osalta kesälomien jälkeen ja valmista on tarkoitus tulla vuoden loppuun mennessä.

Yhteisrakentaminen Sauvon alueella

"Yhteistyön aloittaminen Elisan kanssa kertoo siitä, että valokuituyhteyksille on kasvava kysyntä Carunan verkkoalueen kunnissa. Meille on tärkeää, että pystymme auttamaan asiakkaitamme nopeiden nettiyhteyksien ja digitaalisten palveluiden saatavuudessa", Carunan uusista palveluista vastaava johtaja Ville Karttunen toteaa.

Pientalojen kiinteistä laajakaistaliittymistä vain noin 9 % (Traficom huhtikuu 2020) on toteutettu kokonaan valokuidulla kotiin asti. Carunan ja Elisan yhteistyö parantaa valokuidun saatavuutta erityisesti pientaloalueilla, joiden yhteydet ovat monin paikoin nykykäyttöön riittämättömät.

Yhteisrakentamisella on merkittävä vaikutus Suomen digitalisoitumiseen

Laadukkaiden verkkoyhteyksien varmistaminen on sekä Carunalle että Elisalle tärkeää. Rakentamisalueen kunnille toimiva valokuituverkko on kilpailutekijä, joka voi houkutella kuntaan uutta liiketoimintaa ja investointeja. Asukkaille tämä merkitsee kehittyviä sähköisiä palveluja sekä työn että vapaa-ajan osalta. Ympäristölle yhteisrakentaminen tarkoittaa vähemmän haittoja, kun kadut avataan kerran ja verkot saadaan kerralla kuntoon. Koronakriisin myötä lisääntynyt etätyö on entisestään korostanut toimivien nettiyhteyksien ja luotettavan sähkönsaannin merkitystä.

”Nopeiden laajakaistayhteyksien kysyntä jatkaa kasvuaan, ja siihen on selkeästi vaikuttanut kotona verkossa olevien laitteiden ja dataliikenteen määrän kasvu. Carunan kanssa aloitettu yhteistyö mahdollistaa valokuituyhteyksien tarjoamisen alueille, joilla se ei ole ollut aikaisemmin mahdollista”, Elisan liiketoimintajohtaja Juha Laukkanen kertoo.

Sauvon keskustan asukkaille järjestetään 2.6. klo 18.00 webinaari, jossa kerrotaan yhteisrakentamisesta. Webinaariin voi osallistua caruna.fi/asukasilta-sivulla olevan linkin kautta. Linkki avautuu noin puoli tuntia ennen webinaarin alkua.

Läs mer