Caruna röjer träd i närheten av kraftledningar i Esbo

Pressmeddelande
För att säkerställa en tillförlitlig eldistribution röjer Caruna träd runt högspänningsledningar (110 kilovolt). Avverkningsområdet sträcker sig från Esbo gård till Alberga och arbetet påbörjas tidigast 2.11.2020. Arbetet kommer att vara klart i slutet av mars nästa år.
Kuva: 110 kV (vas.) ja 400kV:n voimajohtoja Espoossa.
110 kV (vas.) ja 400kV:n voimajohtoja Espoossa.

Raivaus toteutetaan sekä kone- että metsurityönä. Hakkuut kohdistuvat suurjännitelinjan reunavyöhykkeelle, joka on 10 metriä johtokadun reunasta poispäin linjan molemmilla puolilla. Samassa yhteydessä poistetaan reunavyöhykkeiden ulkopuolelta mahdolliset ylipitkät puut, jotka voivat kaatuessaan hankaloittaa sähkönjakelua. Metsurit ottavat huomioon myös yksittäisten puiden kaadot mahdollisista erityskohteista, joita ovat esimerkiksi tontit, pellonreunat ja suojelualueet.

Tarvittaessa metsurit raivaavat reunavyöhykettä ennakkoon, jotta koneellinen puunkorjuu helpottuu.

Työn toteuttaa Teollisuuden Metsäpalvelu Oy.

Kuva: Carunan 110 kV:n voimajohto kuvattuna kartalla turkoosilla värillä.
Carunan 110 kV:n voimajohto kuvattuna kartalla turkoosilla värillä.

Luonnon monimuotoisuutta voidaan tukea tekopökkelöiden avulla

Caruna on lisännyt toimintamalliinsa ns. tekopökkelömallin, jonka avulla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta tuottamalla talousmetsissä lahopuuta. Lisätietoja tästä mallista osoitteessa https://forest.fi/fi/artikkeli/metsaluonnon-monimuotoisuutta-tuetaan-sadoilla-tekopokkeloilla-joka-paiva-hyodyn-saavat-monet-metsalajit/

Miksi sähköverkon lähellä raivataan metsää?

Sähköverkkoyhtiöllä on velvoite ylläpitää voimajohdot sähköturvallisuuden edellyttämässä kunnossa. Tärkeä osa tätä kunnossapitoa on johtoalueilla ja sähköasemilla sekä niiden läheisyydessä olevan puuston käsittely. Asiakkaillemme hakkuut merkitsevät aiempaa vähemmän ja aiempaa lyhyempiä sähkökatkoja.

Kuva: Voimajohdon johtoalue.
Voimajohdon johtoalue

Läs mer