Carunas årsberättelse 2021 har publicerats

Pressmeddelande
Caruna-koncernens (Caruna) årsrapport för 2021 har publicerats på adressen caruna.fi/vuosiraportti2021. Årsrapporten innehåller avsnitten företagsansvar och förvaltning samt avsnittet ESG-faktorer, som sammanställer nummerinformationen och bokslutet för 2021 i separata PDF-filer.

Vuoden 2021 vuosiraportti kertoo aiempia vuosia enemmän Carunan vastuullisuudesta - myös numeroin, jotka on koottu raportin dataosioon.  

Koko yhteiskuntaa koskeva energiamurros näkyi Carunan toiminnassa vuonna 2021 muun muassa strategian päivityksenä. Myös Carunan organisaatio muutettiin kertomusvuoden lopulla vastaamaan päivitettyä strategiaa.  

Carunan yritysvastuuraportti noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) standardeja yritysvastuun raportoinnista. Vastuullisuuden painopisteet ja teemat päivitettiin vuonna 2021 ja ne on otettu käyttöön vuonna 2022.  

Vuosiraportti 2021 ja tilinpäätös löytyvät osoitteesta caruna.fi/caruna/vuosiraportti2021.

Läs mer