Elnät har sanerats i Norra Finland – säkrare eldistribution för 30 000 kunder

Pressmeddelande
Carunas första stora investeringsprojekt på nätområden i Österbotten och Koillismaa har slutförts. Man moderniserade och byggde 2000 kilometer elnät som svarar mot framtidens behov. Detta betyder säkrare eldistribution för 30000 Carunas kunder även när stormvindarna blåser, det dundrar och upplegorna belastar kraftledningar.

Verkkoa on kaapeloitu maan alle tarkalleen 1 887 kilometriä. Lisäksi alueelle rakennettiin 1 103 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Työt aloitettiin 2015 keväällä ja päätökseen ne saatiin tänä vuonna. Urakoitsijoina hankkeessa olivat Relacom ja Omexom.

”Kaapeloinnin yhteydessä olemme asentaneet myös verkko-operaattoreille valokuitukaapelia samaan ojaan sähkökaapelin kanssa. Olemme lisänneet sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan vikatilanteissa palautettua nopeasti”, aluepäällikkö Olli Kujanperä kertoo.

Pohjanmaan ja Koillismaan maakaapelointiprojektit ovat osa Carunan laajamittaisia, tulevaisuuden lisääntyvän sähkönkäytön vuoksi tehtäviä investointeja. Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla ja hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita. Hankkeet työllistävät satoja ammattilaisia eri puolilla Suomea vielä useiden vuosien ajan.

Läs mer