Eltel och Caruna har ingått ett betydande avtal för att utveckla elnätet i Österbotten

Pressmeddelande
Eltel har ingått ett avtal med eldistributionsbolaget Caruna med vilket Eltel förbättrar eldistributionen som helhetsansvarig entreprenör i tätorter i Österbotten så att den motsvarar framtida behov. Lågspänningsnät i tätorter flyttas under jord och nätets automation utökas samtidigt, vilket snabbar upp felreparationen.

Töitä sähkönjakeluverkkojen uusimiseksi tehdään useiden kaupunkien ja kuntien alueilla ja Eltel toimii tiiviissä yhteistyössä niin Carunan kuin loppuasiakkaiden kesken työn mahdollisimman sujuvan etenemisen varmistamiseksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa lähtökohtana on huomioida myös alueilla toimivien tele- ja valaistusverkkojen haltijoiden tarpeet.  Näin mahdollistetaan yhteisrakentamisesta saatava tehokkuus kaikkien osapuolten hyödyksi. Hanke alkaa keväällä 2021 ja sen toteutusaika on enimmillään viisi vuotta.

”Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali 2035 mennessä. Toimitusvarmuuden parantamisen lisäksi sähköverkkojen kehittäminen on myös edellytys lisääntyvän uusiutuvan energiantuotannon liittämiseksi verkkoon sekä teollisuuden, lämmityksen ja liikenteen sähköistymisen edistämiseksi. Tämä kokonaisuus voidaan nyt toteuttaa järkevästi tietoliikenneverkon, sähköverkon ja muun kuntien infrastruktuurin tehokkaalla yhteisrakentamisella. Lisäksi Pohjanmaalla on erityisen hyvät olosuhteet uusiutuvan energian tehokkaaseen hyödyntämiseen, joka otetaan huomioon myös jakeluverkon suunnittelussa”, Carunan sähköverkkojohtaja Kosti Rautiainen toteaa.

”Hanke on meille merkittävä ja jatkoa jo pari vuotta toteutuksessa olleelle Lounais-Suomen ja Satakunnan Lähikaapeli-hankkeelle. Hyödynnämme oppimaamme ja varmistamme näin parhaalla mahdollisella tavalla Carunan ja heidän asiakkaidensa tyytyväisyyden ja olemme osaltamme mukana rakentamassa hiilineutraalia Suomea ”, kertoo Eltel Networks Oy:n toimitusjohtaja Juha Luusua.

Läs mer