Fem tips med tanke på elavbrott orsakade av åskväder

Artikel
I synnerhet på glesbygden lönar det sig att förbereda sig inför elavbrott som orsakas av åska. Vanligtvis orsakas fel i elnätet av träd som fallit över ellinjerna. Stormigt åskväder kan söndra apparater i synnerhet i områden där el- och telefonnätet ofta består av luftledningar.

Dessa tips hjälper dig att förbereda dig inför åskväder:

  1. Det billigaste knepet att skydda datorer, hem-elektronik och telefonteknik från skador är att dra ut sladden ur väggkontakten då det är åskväder. Även antenner, telefon- och internetkablar ska lösgöras.
  2. Bor du på glesbygden eller i ett egnahemshus lönar det sig att skaffa en åskledare och överspänningsskydd till vägguttagen. Datorer och känslig elektronik kan utrustas med ett UPS-system.
  3. Ifall en oavbruten elöverföring är nödvändig för dig lönar det sig att överväga om du behöver ett reservkraftsystem. Till exempel bondgårdar kan behöva ett aggregat eller en traktordriven generator.
  4. Ifall elöverföringen avbryts ska du släcka alla elapparater och försöka att hålla kylskåpet och frysen fast. Glöm inte säkerheten! Elledningar som fallit på marken är mycket farliga och man måste hålla sig på minst 20 meters avstånd från dem.
  5. Vi vid Caruna förbereder oss inför åskväder och vi följer med väderleksrapporter dygnet runt. Vår karta över elavbrott ger dig uppdaterad information om elavbrott i mellanspänningsnätet. Därtill kan du beställa vår avgiftsfria tjänst Sähkövahti.

Läs mer