Förbered dig inför elavbrott orsakade av åska på sommaren

Artikel
Salamointia
Sommaren är åsksäsong, då man bör räkna med fel orsakade av åska. Åskväder kan söndra apparater anslutna till el- och telefonnätet särskilt i glesbefolkade områden. Det förmånligaste sättet att hindra att datorer, underhållningselektronik och telefonapparater går sönder är att koppla bort dem från uttag under åskvädret. Det lönar sig att även koppla bort antenn-, telefon- och internetkablar.

Typiskt beror fel orsakade av åskväder i elnätet på byiga vindar, som fäller träd över elledningarna. Blixtarna som förekommer under åskstormar slår även lätt sönder transformatorer, som används för att antingen öka eller minska växelspänningen. Därför finns det områden där förekomsten av korta och mer långvariga elavbrott till följd av åska är hög.

Vi förbereder oss inför åskstormar och följer med väderprognoserna 24 h.

Tips om hur du kan förbereda dig:

  • Om du bor i glesbygd eller egnahemshus är det en bra idé att skaffa en åskledare och överspänningsskydd till uttagen.
  • Om du vill säkerställa avbrottsfri el till exempel till datorn eller andra känsliga apparater, lönar det sig att utrusta apparaten med ett UPS-system, som filtrerar bort spänningsstörningar och möjliggör lagring av data och säker urdrifttagning av enheten under ett avbrott.
  • Om avbrottsfri eldistribution är en nödvändighet, kan det vara värt att skaffa ett eget reservkraftsystem. Till exempel på lantgårdar kan det bli fråga om antingen ett aggregat eller en traktordriven generator.

Som vår kund får du även information om elavbrott till din mobiltelefon via den avgiftsfria Elvakt-tjänsten. Du kan följa med elavbrottssituationen i ditt område på Carunas störningskarta. På kartan finns det även en chattjänst som är öppen 24 h. 

Gå till kartan

Läs mer