I Pojo sambyggs elnät, fiberoptik och gatubelysning – kostnader och invånarnas nerver sparas

Pressmeddelande
Eldistributören Caruna, Karis Telefon och Raseborgs stad bygger tillsammans ett elnät som uppfyller kraven på den växande elförbrukningen, ett snabbt fiberoptiskt nätverk och gatubelysning för invånarna i Pojo-området. Byggandet har påbörjats 2020 och kommer att slutföras före slutet av det innevarande år.

Nämä hankkeet toteutetaan yhteisrakentamalla, joten kadut ja tiet avataan vain kerran. Tällä kertaa yhteiskaivuuna voidaan toteuttaa jo 90 % vaadittavista kaivuutöistä. Sähköverkkoa uusitaan noin 30 kilometriä ja sen myötä maisemasta katoavat lähes kaikki ilmassa kulkevat johdot. Verkko on iäkästä, joten sen uusiminen on ajankohtaista.

”Hanke on alkanut vuonna 2020 ja osa rakennetuista kohteista on jo otettu käyttöönkin. Loput kohteet valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä. Asukkaat saavat käyttöönsä sähköverkon, joka palvelee paitsi lisääntyvää sähkönkäyttöä, on myös tärkeä osa matkalla kohti hiilineutraalia Suomea”, Carunan aluepäällikkö Anne Mankki kertoo.

Tarpeettomiksi jäävät vanhat ilmajohtopylväät puretaan vuoden 2021 aikana, joten maisemakin muuttuu niiden osalta. Tarpeettomat pylväät toimitetaan jätteenkäsittelylaitokselle, jossa pylväät hyödynnetään energiantuotannossa.

"Karjaan Puhelin tekee koko toimialueellaan tiivistä yhteistyötä kuntien ja erilaisten muiden toimijoiden kanssa. Pohjan projektissa yhteistyö Carunan ja Raaseporin kaupungin kanssa on sujunut oikein mallikkaasti. Nämä ovat tärkeitä investointeja Pohjan keskustan asukkaille, toimintavarmat sähkö- ja kuituliittymät sekä turvalliset tieyhteydet kuuluvat nykypäivän tärkeisiin peruspalveluihin. Kiihtyvä digitalisaatio ja lisääntynyt etätyö ja -opiskelu vaativat toimintavarmoja yhteyksiä, jotka takaavat alueen asukkaille mahdollisuudet toimia modernissa yhteiskunnassamme. Yhteiskaivuut suosivat kaikkia osapuolia, asukkaat mukaan lukien. Tämä on myös ympäristön kannalta paras vaihtoehto, uusia kaivuita ei tarvitse suorittaa vuosikymmeniin, koska yhdellä projektilla saadaan kaikki kaapelit maahan samalla kertaa", Karjaan Puhelimen tekninen päällikkö Johan Nygård lisää.   

Urakoinnista kaikissa kohteissa vastaa paikallinen N3M Power Oy.

Läs mer