Jyrki Tammivuori utnämnts till Carunas tillförordnade verkställande direktör

Pressmeddelande
Eldistributionsbolaget Carunas vice verkställande direktör och finansdirektör, EM Jyrki Tammivuori har utnämnts till bolagets tillförordnade verkställande direktör fr.o.m. 23.3.2022. Tammivuori har arbetat vid Caruna från 2015, först som ekonomidirektör och sen från 2018 som vice verkställande direktör och ekonomidirektör.

Jyrki Tammivuoren keskeinen työkokemus:

2018 - varatoimitus- ja talousjohtaja, Caruna

2015 - talousjohtaja, Caruna

2013–2014 vt. talousjohtaja, Stora Enso Oyj

2008–2014 konsernin rahoitusjohtaja, Stora Enso Oyj

1999–2008 useita tehtäviä Stora Enso Oyj:n Brysselin, Lontoon ja Helsingin toimipisteissä

Luottamustehtävät:

2012–2015 hallituksen jäsen, Tornator Oyj

2010–2012 hallituksen varajäsen, Tornator Oyj

2009–2014 hallituksen jäsen, Thiele Kaolin Company, GA USA

Läs mer