Kablat och dock blir det elavbrott – vad i hela världen!

Artikel 13.03.2020 - 12:24
När vintern inte verkligen kom någonsin i Finland, orsakade det många konstiga saker. Normalt har det inte varit sådana stormar i februari som det nu var på tre februariveckoslut – åtminstone kommer de som arbetat länge i eldistribution inte ihåg det. Det vat elavbrott och ibland tog det lång tid att reparera fel. Varför?

Denna vinters stormar är speciella eftersom det inte finns någon tjäle. Tjälen fästar träd i marken då de står bättre kvar även om det blåser hårt än när det inte finns någon tjäle. I juli och på hösten är sådana situationer vanliga och kan i viss mån förvantas.

Under stormarna fick vi regelbundet kundfeedback i vilka man undrade varför det fortfarande finns elavbrott även om elnätverk har kablats i ganska snabb takt. Varför finns det avbrott då? Våra kunder är upprörda. Låt oss förklara vad som är bakom elavbrott.

Elnätverket är en lång kedja vars varje länk påverkar försörjningstrygghet.

Caruna har många olika slags nät – med hög-, mellan- och lågspänning – i flera nätområden, och trots kabeldragning finns det fortfarande gott om luftledningar. Sammanlagt har Caruna cirka 87 000 km elnät i Finland.

Strömmen kommer från kraftverk till elöverföringsbolagens distributionsnät och för behov av tung industri via högspänningsellinjer på 110 kilovolt (kV). Elstationer omvandlar elnätets spänning och förbinder två elnät med olika spänningar. Mellanspänningsnätverk 1–20 kV överför ström både för behov av småindustri och till transformatorer nära bosättningar. Lågspänningsnätverk 0,4 kV ansluter i sin tur hushåll till elöverföringsbolagets distributionsnät.

Efter stormar repareras alltid först fel i mellanspänningsnätverk, för detta nätverk har den största påverkan på kunder. Ett skadat mellanspänningsnätverk kan orsaka störningar i eldistributionen till och med i tiotals kilometer från felområdet.

Fel kan finnas i flera olika punkter i den långa elnätskedjan. Ibland drabbas inte bara elstolpar utan också transformatorer och elskåp. Ibland är vandalismen orsaken till störningar. Även djur kan orsaka elavbrott, vilket kostar tyvärr oftast deras liv.

Utan nätverkets ständig utveckling skulle det vara mycket flera fel

Ungefär hälften av vår nätverk har kablats, så det finns fortfarande att göra för att förbättra väderbeständigheten av det kvarstående nätverket. Hela elnätverket ska inte kablas utan det ska finnas cirka tjugo tusen kilometer luftledningar kvar. Därför underhåller vi nätverkens närområden genom att bland annat fälla träd.

"Vi har kablat från och med 2015 huvudsakligen mellanspänningsnätverk, och nu börjar vi i allt större utsträckning skydda lågspänningsnätverket mot vädret. Förstås använder vi även andra kostnadseffektiva alternativ i områden där kablingen inte är den bästa lösningen. Vi förstår bra vår kunders upprördhet när stormar orsakar elavbrott. I dessa situationer menar vår beredskap att vi kallar elektriker snabbt till arbete så att fel i terrängen repareras så fort som möjligt", förklarar Carunas direktör för elnät Kosti Rautiainen.

Varför tar det tid att reparera fel?

I Södra, Sydvästra oh Västra Finlands skärgård och kustområde är Carunas elnätverk fragmentariskt. I skärgården kan det ta mycket tid att reparera fel. Ofta beror det på att man inte har tillgång till skärgården på grund av till exempel svår sjögång.

"Elektrikernas trygghet är under alla omständigheter viktigast, så ibland måste man vänta på dagtid och att vinden avtar. I vissa fall arbetar man under ytterst svåra omständigheter i kylan och mörkret", påminner Rautiainen.

I februari sysselsatte stormar flera experter både i vår kundservice, övervakningscentral och i terrängen. Varje anställd sköter sitt arbete för att alla våra kunder ska ha strömmen åter så snart som möjligt.

Vårt nätverk förbättras hela tiden, men faktumet är att i framtiden kommer vårt allt mer elberoende samhälle att lida av störningar i viss mån. Men allt mindre och under kortare tid. För detta arbetar vi ständigt, så att våra kunder skulle ha en allt mer smidigare vardag också i framtiden.

Läs mer