Markägare – du får använda ledningsgatorna i vårt elnät för att odla plantor!

Artikel
Carunas kunder, ofta markägare, frågar oss då och då om de får använda marken under elledningarna (som kallas ledningsgator av elektrikerna) för att odla t.ex. julgransplantor. Vårt svar är ja!

Kannustamme maanomistajia hyödyntämään johtokatuja muun muassa joulukuusien kasvatukseen. Meillä itsellämme on tästä pitkäaikaista kokemusta, joten tiedämme, että se on täysin turvallista oikein tehtynä. Kun johtokatuja hyödynnetään maanomistajalle sopivalla tavalla, sähköverkko ei aiheuta haittaa tai mielipahaa.

Sopimus tarvitaan, mutta kuka sen tekee, ja kenen kanssa?

"Toisin kuin usein luullaan, me emme omista maata sähköverkkojen johtokatujen alla, vaan sähköverkkomme on rakennettu pitkälti maanomistajien maille - luvan kanssa. Teemme aina maankäytöstä sopimuksen maanomistajan kanssa", kertoo Petteri Palmumaa Carunan kunnossapitotiimistä. 

Myös taimien viljelystä tulee tehdä sopimus. Kuka ikinä joulukuusia johtokaduilla mielii viljellä, tulee tästä solmia sopimus kyseisen maan omistajan kanssa. 

Muista aina varovaisuus sähköverkon läheisyydessä!

Sähköverkon läheisyydessä tulee aina ottaa huomioon sähköturvallisuus. 

"Ohjeistamme mielellämme taimien viljelijää missä tahansa sähköturvallisuuteen liittyvässä asiassa. Niin pientä tai vähäpätöistä asiaa ei ole, etteikö meihin voisi ottaa yhteyttä. Otamme sähköturvallisuusasiat aina vakavasti", Petteri Palmumaa täsmentää.

Muistilista taimien viljelijälle

  • Noudata aina turvallisuusmääräyksiä sähköturvallisuuden takaamiseksi, jos istutat taimia koneellisesti.
  • Maanomistajan tulee merkitä riittävän selkein ja suurin tiedotetauluin kasvatusalue sähköverkon johtoalueen kaikkiin lähestymissuuntiin. Taulussa voi lukea esimerkiksi "Taimikon kasvatusalue, raivausrajoitus tällä johtokadulla". Tiedotetaulu auttaa johtokadun raivaajia ottamaan taimikko huomioon maastossa liikkuessaan.
  • Kasvuston pituus saa olla enintään 4 metriä, ja kasvattajan tulee huolehtia, että kasvusto ei kasva korkeammalle. Jos kasvusto ylittää korkeusrajan, raivaamme kasvuston sähköverkon johtokadulta, jotta voimme varmistaa turvallisuuden.
  • Raivatusta kasvustosta ei makseta korvauksia.
  • Ilmoitathan kasvatuksesta Carunan asiakaspalveluun, jotta Carunan kunnossapitotiimi tietää varoa alueen kasvustoa sähköverkon kunnossapitotoimissa (raivaukset).
  • Kasvattajan tulee huomioida, että sähköverkon vikaantuessa voimme joutua korjaamaan alueella sähköverkkoa esimerkiksi traktoreilla ja kaivinkoneilla. Tästä voi aiheutua vahinkoja kasvustolle, yleensä pylväiden kohdalla. Aiheutuneesta vahingosta ei makseta korvauksia, koska sähköverkon sijoitussopimuksen mukaan maa-alaa voi käyttää sähköverkon ylläpitoon.
  • Joulukuusen kasvatukselle ei ole määriteltyä aikaväliä. Kasvatuksen loppuessa siitä ilmoitetaan Carunan asiakaspalveluun ja kasvatusalue-kyltit pitää poistaa maastosta.
Esimerkkikuva tiedotetaulusta. Taimien istutus johtokadulle, lyhyt oppimäärä:
  1.   Merkitse taimet maastoon.
  2.   Ilmoita istutuksesta Carunalle.
  3.   Hoida taimikkoasi säännöllisesti.
Esimerkkikuva raivauskieltokyltistä.
Esimerkkikuva tiedotetaulusta.

Läs mer