Montering av stolparna för högspänningsnätet inleds i Rimito – påverkar rörelsen i området på både land och hav

Pressmeddelande
Stormen Toini, som rasade i januari, drabbade värst Carunas nätområden i sydvästra Finland. Under stormen föll tre stolpar i högspänningsnätet i Rimito och ledningarna mellan stolparna föll i havet, vilket resulterade i att farleden vid Kotkanaukko stängdes. Nya stolpar kommer att monteras för att ersätta de skadade stolparna, och reparationsarbetet uppskattas bli klart före midsommaren.

Pylväiden kaatumisen Kotkanaukon kohdalla aiheutti voimajohdoille kertynyt toispuoleinen lumikuorma, minkä vuoksi yksi pylväs katkesi ja aiheutti ketjurektion, jonka seurauksena muut kaksi pylvästä kaatuivat. Korjaus- ja raivaustyöt aloitettiin välittömästi, ja nyt kaatuneiden pylväiden tilalle sijoitetaan uudet pylväät omille paikoilleen maastoon. Näiden pylväiden asennustyöt alkavat viikolla 17 ja päättyvät viikolla 21.

Kyseessä on erittäin vaativa operaatio, jonka aikana alueella liikkumista rajoitetaan ja myös alueella sijaitsevien mökkien käyttöä rajoitetaan muutaman viikon ajan. Tervin-Särkän-Naantalin vesiväylä Kotkanaukon kohdalla suljetaan viikolla 19, jotta johtimien asennus voidaan suorittaa turvallisesti myös kohdassa, jossa voimajohdot kulkevat vesistön yli.

Voimajohdon vaurio ei aiheuttanut pitkiä keskeytyksiä asiakkaille, koska alueen keskijännitejohdot on pitkälti maakaapeloitu, joten Rymättylässä on jo vahva sähköverkko. Talvella sähköjakelun toimivuus varmistettiin alueelle tuotujen varavoimakoneiden avulla.

Läs mer