Nätstationen som byggs i Blåbacka i Esbo tillgodoser den ökande elförbrukningen och förbättrar eldistributionens tillförlitlighet i Esbo

Pressmeddelande
Caruna bygger en ny nätstation i Blåbacka i Esbo för att säkerställa den ökande elförbrukningen i Esbo samt stöda strategin för ett koldioxidneutralt Esbo och stadens föregångarskap inom lösningar för ren energi. I samband med projektet byggs en ny jordkabelförbindelse mellan nätstationerna i Alberga och i Blåbacka. Huvudentreprenören i projektet är Destia Ab. Det sammanlagda värdet på projektet i Blåbacka är cirka 30 miljoner euro, varav Destias andel är 15 miljoner euro.

Sinimäen sähköasema korvaa ikääntyneen Nuijalan sähköaseman ja se palvelee suoraan noin 15 000 ja välillisesti noin 140 000 asiakkaan sähkönjakelua mukaan lukien monet alueella toimivat yritykset. Sähköaseman rakennustyöt alkavat keväällä 2021 ja urakka valmistuu 2023.

"Sinimäen sähköasema parantaa entisestään sähkönjakelun luotettavuutta ja mahdollistaa sähkönkulutuksen kasvun alueella. Espoolla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja haluamme osaltamme vastata niihin. Liikenteen sähköistyminen, kasvavat digitaaliset palvelut ja uusiutuvan energian tuotanto edellyttävät vahvaa sähköverkkoa ja Sinimäen hanke palvelee erinomaisesti tätä tarkoitusta", sanoo suurjännitteisen jakeluverkon päällikkö Miia Wallén Carunalta.

Rakennustyöt sijoittuvat Lillklobbin alueelle Turunväylän ja Nuijalantien välissä. Sähköasemahankkeen yhteydessä rakennetaan suurjännitteinen noin 6 kilometrin pituinen maakaapeliyhteys Leppävaaran ja Sinimäen sähköaseman välille. Projektin pääurakoitsijana toimii Destia Oy. Rakennustöiden aloituksesta ja edistymisestä tullaan tarkemmin tiedottamaan asukkaita.

”Olemme vastuullinen ja osaava kumppani Carunalle ja tuemme Espoon kaupungin pyrkimystä hiilineutraaliuuteen. Olemme Destiassa panostaneet voimakkaasti energialiiketoimintaan, sillä sähkön merkitys yhteiskunnassa vain kasvaa. Sähköaseman rakentaminen vaatii vahvaa pohja-, sähköverkko- ja talonrakentamisen osaamista, jota Destialta löytyy ja voimmekin toimittaa tehokkaasti koko urakkakokonaisuuden. Autamme näin Carunaa varmistamaan sähköaseman vaikutuspiirissä olevien asukkaiden ja yritysten sähkönjakelun laadun”, sanoo Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmän johtaja Miska Eriksson Destialta.

Carunalla on Espoossa yhteensä 16 sähköasemaa. Edellinen sähköasema valmistui Suurpeltoon kesällä 2019.

Ylärivissä Miska Eriksson, Ari Eskola, Mervi Haukilahti ja Miia Wallén. Edessä Tero Kiviniemi ja Tomi Yli-Kyyny.

6 henkilöä maskeissa. Ylärivissä Miska Eriksson, Ari Eskola, Mervi Haukilahti ja Miia Wallén. Edessä Tero Kiviniemi ja Tomi Yli-Kyyny.

Läs mer