Niinistö nätstation i Hyvinge saneras och byggs ut – påverkar trafiken i området

Pressmeddelande
Niinistö nätstation i Hyvinge stad saneras och byggs ut. Samtidigt görs ändringsarbeten på stationens kraftledningar. Dessa ändringar ska trygga eltillförseln till bostadsområdet och industrin i området. Saneringen förbättrar eldistributionens tillförlitlighet för uppskattningsvis 7 300 av Carunas kunder.

Sähköaseman ja voimajohdon saneeraus- ja laajennustyöt alkavat keväällä 2020 Rajakorventien ja Pohjoisen kehätien välisellä alueella. Asema voimajohtotöineen valmistuu syksyllä 2020.

Rakennustöiden aikana alueella liikkuu maanrakennuskoneita ja muuta ajoneuvokalustoa, mikä voi aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaan lähistöllä sekä äänihaittaa varsinkin maanrakennusvaiheessa.
 
Projektin toteutuksen suunnittelussa on otettu huomioon Hausjärven kunnan kehityssuunnitelmat, Hyvinkään kaupungin lupaprosessit, lähialueiden teollisuuden sähkönsaannin tarpeet sekä alueen ympäristö ja asutus.
 
Sähköasema rakennetaan ympäristöön sopivaksi ja alue aidataan, jotta alueella liikkuvien turvallisuus voidaan varmistaa. Voimajohtotyöt tehdään nykyisellä olemassa olevalla voimajohtokadulla ja Carunan omistamalla kiinteistöllä. Rakennustöistä vastaa Destia Oy.

Läs mer