Noora Neilimo-Kontio har utnämnts till finansdirektör och vice verkställande direktör vid Caruna

Pressmeddelande
Noora Neilimo-Kontio nimitetty Carunan talous- ja varatoimitusjohtajaksi
Carunas direktör för samhällsrelationer och reglering, Noora Neilimo-Kontio, EM, har utnämnts till finansdirektör och vice verkställande direktör vid Caruna från den 13 juni 2022. Hon rapporterar i sin uppgift till verkställande direktör Jyrki Tammivuori.

"Elektrifieringen av industrin och uppvärmningen samt ökningen av den finländska energiproduktionen och produktionen av förnybar energi kräver ett smart och flexibelt elnät samt ökad kapacitet i Finland. Bolagets mål är att förnya elnätet långsiktigt med beaktande av energiomställningens behov, vilket förutsätter investeringar för att utveckla elnätet under de kommande åren. Noora Neilimo-Kontio har långvarig erfarenhet av energisektorn, vilket vi behöver för att leda bolaget i en föränderlig värld", säger verkställande direktör Jyrki Tammivuori.

"Jag är glad att jag får vara med och främja bolagets strategi vid genomförandet av energiomställningen, så att Finland uppnår målen om klimatneutralitet. Caruna har en central roll som en del av samhällets kritiska infrastruktur. Vi arbetar varje dag för att våra kunders vardag ska vara smidig. Framtidens energisystem byggs systematiskt och planmässigt", säger finansdirektör och vice verkställande direktör Noora Neilimo-Kontio.

Utöver uppgifterna som finansdirektör och vice verkställande direktör ansvarar Neilimo-Kontio fortfarande också för ärenden i anknytning till strategi, samhällsrelationer och regulering samt för kommunikation och marknadsföring.
Noora Neilimo-Kontio har varit medlem i Carunas ledningsgrupp sedan den 12 mars 2020.

Noora Neilimo-Kontios centrala arbetserfarenhet:

13.6.2022 - Carunas finansdirektör och vice verkställande direktör
10/2021 - Direktör för samhällsrelationer och reglering, Caruna
08/2017 - Reglerings- och strategidirektör, Caruna
01/2014 - Head of business control, Caruna

Före Caruna arbetade Noora Neilimo-Kontio som företagskonsult med flera olika utvecklingsuppgifter inom affärsverksamhet, strategi och ekonomi vid EY och Accenture.

Läs mer