Ny organisation ska stöda Carunas uppdaterade strategi

Pressmeddelande
Carunas organisation och sammansättning av ledningsgruppen ändras för att bättre svara mot bolagets uppdaterade strategi. Den nya organisationen utgörs av fyra enheter som är Förvaltning och drift av elnät med Elina Lehtomäki som direktör, Kundrelationer och ny verksamhet med Kosti Rautiainen som direktör, Företagstjänster med Jyrki Tammivuori som direktör samt Samhällsrelationer och reglering med Noora Neilimo-Kontio som direktör. Bolagets ledningsgrupp utgörs av verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny samt direktörerna för ovannämnda enheter. Katriina Kalavainen är ansvarig för Carunas förändringsprogram.

Muutokset astuvat voimaan 1.10.2021.

 "Sähkönjakeluyhtiön toimintaympäristö muuttuu ennakoituakin nopeammin. Energian tuotannon ja kulutuksen muuttuminen hiilineutraaliksi aiheuttaa energiamurroksen ja yhteiskunnan sähköistyminen tarjoaa meille kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia. Carunan uusi organisaatio on rakennettu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi", sanoo Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

Läs mer