Olycksfall i arbetet har halverats under 2017–2021 – elolycksfall har inte det

Pressmeddelande
Olycksstatistik som eldistributören Caruna samlat in från byggarbetsplatser i dess nätområde har avslöjat en oroande trend. Även om antalet olycksfall i arbetet har minskat avsevärt drabbas yrkesmänniskor inom elbranschen fortfarande mest av elolyckor och olycksantalet har inte minskat. Carunas säkerhetsdata har nu samlats på webbplatsen seif.fi, där du kan hitta orsakerna som ledde till säkerhetsbristerna och slutsatser.

Jokaiselta työmaalta pitää päästä ehjänä kotiin. Siksi olemme kehittäneen turvallisuuspoikkeamien raportointia yhteistyössä urakoitsijakumppaneidemme kanssa. Kumppanimme voivat hyödyntää meille kertynyttä dataa ja materiaaleja omissa organisaatioissaan työmaaturvallisuuden kehittämiseksi.

”Tehtyjen löydösten pohjalta olemme tuottaneet turvallisuusoppaan sekä videoita, joiden toivomme havahduttavan katsojan siihen, kuinka pienestä vakava tapaturma voi olla kiinni. Taustalta on löytynyt muun muassa se, että olemassa olevia ohjeita ja työmenetelmiä ei aina noudateta. Ovatko työt liian tuttuja, jolloin toimitaan rutiininomaisesti? Näiden tapahtumien taustalla olevia syitä haluamme ymmärtää aiempaa paremmin”, Carunan HSEQ-päällikkö Arsi Näkki pohtii.

Seif.fi avaa Carunan tapaturmatilastojen datan: mistä tapaturmia syntyy, mitä tapaturmat maksavat ja miten ne olisivat vältettävissä? 

”Tuotetun datan tehtävä on ensisijaisesti herättää keskustelua ja siten estää loukkaantumiset ja niiden aiheuttama huoli ja suru. Numerotieto paljastaa myös minkälaisia kustannuksia erilaisista tapaturmista syntyy niiden vaikutuspiirissä oleville. Asialliset työvälineet ja niiden oikea käyttö on lopulta halpaa, kun lasketaan yhteen tapaturmien hoitoon liittyviä kustannuksia - sairauslomia, sairaala- ja kuntoutuspäiviä tai työkyvyttömyyttä”, Arsi Näkki valottaa.

Tapaturmatilastot ja opit löytyvät kaikkien hyödynnettäväksi Seif.fi- sivustolta. Jokainen voi löytää sivuston materiaalista keinoja, joilla voidaan vaikuttaa siihen, että kaikki työt ja erityisesti sähkötyöt tehdään turvallisesti jatkossa.

”Kaverin turvattomasta toiminnasta tai puutteellisista turvavarusteista pitää huomauttaa. Näin voit jopa pelastaa kaverisi hengen. Kiire ei saa ohjata yhtäkään sähkötyötä. Yksikin tapaturma on liikaa”, Näkki painottaa lopuksi.

Linkki seif.fi -sivustolle Sinulla on väliä. | Caruna

Tiedä mitä teet -turvallisuuskampanjan kick off -video - YouTube

Tiedä mitä teet - Carunan turvallisuuskampanjan video - YouTube

Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä | Caruna

 

Läs mer