Smartare elnät avgränsar elavbrott: Caruna gör pilotförsök i tolv kommuner där nästa storm orsakar kortare avbrott

Artikel
Talvinen suurjänniteverkko.
Carunas nya projekt för ett smartare elnät förkortar framtida elavbrott och förbättrar elens leveranssäkerhet. Försöken görs stegvis i elnätet. Våren 2023 deltar tolv transformatorstationer vid tolv kommuner i pilotförsöket.

För närvarande återställer eldistributionsbolagets operatörer manuellt strömmen till elnätet. Pilotförsöket undersöker om systemet automatiskt kan lokalisera och avgränsa ett fel och återställa elen för kunder utanför felet.

”Hittills har felen i elnätet orsakat elavbrott för tusentals människor, men nu drabbas bara några tiotal av längre avbrott”, säger Antti Rokka, chef för Carunas utvecklingsprojekt.

På vissa områden är maskinintelligensen smartare än människan: den kan avgränsa ett fel och återställa elektriciteten snabbare än människan kan göra manuellt. Under en stor störning frigör det här resurser bland yrkespersonerna och resulterar i kortare elavbrott för kunderna.

I takt med att elförbrukningen ökar måste vi använda det befintliga elnätet på ett smartare och effektivare sätt för att täcka de växande behoven. Samhället klarar sig inte länge utan elektricitet. Att avgränsa felen är en stor vinst”, säger Rokka.

Pilotförsök på tolv transformatorstationer vid tolv kommuner

I pilotprojektet deltar tolv transformatorstationer vid tolv olika kommuner, där ett smartare nät förbättrar leveranssäkerheten våren 2023.

”Genom pilotförsöket hoppas vi att invånarna på områdena drabbas av kortare strömavbrott i och med att felen kan avgränsas snabbare. I framtiden kommer vi att bredda pilotförsöket tills det förhoppningsvis täcker hela Carunas distributionsområde”, berättar Rokka.

Pilotprojektets transformatorstationer finns i följande kommuner:

 • Kristinestad (Lålby transformatorstation)
 • Taivalkoski (Taivalvaara transformatorstation)
 • Nagu (Vikoms transformatorstation)
 • Kuusamo (Säynäjävaara transformatorstation)
 • Närpes
 • Salo (Storby transformatorstation)
 • Aura
 • Tusby 
 • Vichtis (Siippoo transformatorstation)
 • Vemo (Vinkkilä transformatorstation)
 • Övermark
 • Pusula
 • Raseborg (Karis Västra transformatorstation)

I början av år 2023 lanserade Caruna projektet Fault Location Isolation Supply Restoration (FLISR), som omfattar hela processen från felsökning till avgränsning och återställande utanför felområdet. Projektet fortsätter till slutet av 2023. De första testerna vid pilotförsökets stationer görs i mars 2023.

Läs mer