Större fokus på åkerdränering i samband med kabelarbeten

Pressmeddelande
Eldistributören Caruna har utbildat både sina egna projektansvariga och entreprenörspartners att ägna särskild uppmärksamhet åt åkerdränering i samband med jordledningsdragning. För att undvika onödiga skador på åkerdräneringen tar man också bättre tillvara på markägarnas lokalkännedom i planeringen av kablingsarbetet.

Carunalla on eri puolilla verkkoaluettaan lukuisia sähköverkon rakentamiseen ja kunnostamiseen liittyviä hankkeita, joissa käyttöikänsä päähän tullutta ilmajohtoa kunnostetaan tai siirretään maan alle turvaan sään vaihteluilta. Maasto, jossa näitä töitä tehdään, vaihtelee - on peltoa, metsää, kallioista ja kivistä maastoa. Kaikki rakentamiseen vaikuttavat tekijät on otettava jo verkkoa suunniteltaessa huomioon, joten maanomistajien paikallistuntemuksella on suuri arvo suunnitteluvaiheen aikana.

”Peltojen salaojituksen huomioon ottaminen sekä kaapeloinnin suunnittelussa että rakentamisen yhteydessä on välttämätöntä, jotta tarpeettomilta salaojien rikkoutumisilta ja korjaamisilta vältyttäisiin. Olemme tästä syystä korostaneet urakoitsijoillemme salaojien huomioimisen tärkeyttä kaapelointityömaiden yhteydessä. Entistä vahvemmalla opastuksella ja aktiivisella työmaavalvonnalla lisätään osaamista työmaalla sekä vältytään ylimääräisiltä haitoilta", aluepäällikkö Jukka Rämä Carunalta kertoo.

Paras lopputulos saavutetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa

Toimiva kuivatus on onnistuneen viljelyn perusedellytys ja tässä salaojituksella on ratkaiseva merkitys. Kaapelointityöt eivät saa sekoittaa tai pahimmassa tapauksessa rikkoa salaojitusta. Kun rikkoutumisia tapahtuu, on oleellista, että korjaukset tehdään asianmukaisesti ja oikein.

”Maanomistajat ovat meille tärkeä kumppani ja totta kai haluamme tehdä parhaamme, jotta hankkeemme eivät aiheuttaisi ongelmia kenenkään mailla”, Rämä toteaa.

Suurin osa projekteista sujuu ongelmitta ja hyvässä yhteistyössä. Onnistunut lopputulos edellyttää oikeiden materiaalien ja sopivien työtapojen valitsemista sekä jatkuvaa vuoropuhelua maanomistajan kanssa. Olennaista on myös, että kaikki tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan selkeästi.

”Etukäteen suoritetut peltosalaojaselvitykset ja keskustelut peltoalueiden omistajien osalta antavat hyvän pohjan kaapelin rakennustyölle. Peltomaa on maanomistajalle pääoma, jolla on tietty arvo ja tästä halutaan huolehtia siten, ettei arvo pääse heikkenemään. Tämä meidän kaikkien tulisi muistaa, kun toimitaan muiden omistamilla maa-alueilla”, Janne Pulkka Etelä-Suomen Salaojakeskuksesta painottaa.

Pulkka on kevään aikana kouluttanut sekä carunalaisia että Carunan yhteistyökumppaneita peltojen salaojituksesta.

Läs mer