Tidigare aviserade kundmötet i Ilmajoki förflyttas: Caruna fortsätter ännu med åtgärder som förbättrar eldistributionen.

Pressmeddelande
Vi har tidigare aviserat att vi håller ett kundmöte vid Sydösterbottens institut i Ilmajoki den 7.4.2020 gällande åtgärder för förbättringen av elnätet. På grund av korona virus situationen, så flyttar vi tillställningen till ett senare datum.

Caruna lägger ungefär 176 kilometer medelspänningsnät som jordkabel i omgivningen av Ilmajoki. Projektet förbättrar leveranssäkerheten för eldistributionen märkbart i området och sysselsätter ungefär 30 personer.

Grävningsarbetena för att dra jordkablar har påbörjats i augusti 2019 och arbetet fortsätter tills september 2021. De sista rivningsarbetena görs i slutet av 2021. För närvarande har cirka 20 km av kablarna i elnätet dragits i området.

"Vi kommer att dra, det vill säga flytta, ungefär 176 kilometer medelspänningskabel under jord och dessutom bygga ca 140 miljövänliga kopplingsstationer. Vi ökar också automationen i elnätet så att lokaliseringen av fel går snabbare och kunderna vid störningar kan återfå elen snabbare än tidigare”, berättar projektchef Olli Kujanperä.

Voimatel Oy fungerar som entreprenörspartner på arbetsplatserna. Entreprenörens grävmaskiner och övriga fordon rör sig längs vägarna för att dra jordkablarna, vilka ställvis kan orsaka tillfälliga trafikarrangemang i omgivningen av arbetsplatserna.

Kablingen är en del av ett decennielångt nätförbättringsprojekt

Jordkabelprojektet i Ilmajoki är en del av Carunas omfattande investeringar i elnätet i nätområdena södra, sydvästra och västra Finland, norra Österbotten, Lappland och Satakunta. Målet med nätförbättringsprojektet är att sanera Carunas 87 000 kilometer långa nät t.o.m. 2028 så att det motsvarar de mål som den nuvarande lagen ställer och Carunas kunders och samhällets förväntningar.

Förutom att dra jordkabel förbättrar Caruna också elnätets tillförlitlighet genom andra tekniska lösningar och genom att sköta skogsområden i närheten av elledningarna.

Vi meddelar det nya datumet för tillställningen vid ett senare skede.

 

 

Läs mer