Trygg trädfällning på egen tomt i närheten av kraftledningar

Artikel
Kuva: Markus Spiske, Unsplash
Planerar du på att fälla träd på gården eller längs med vägen? Träd som växer bredvid kraftledningar får aldrig fällas på egen hand. Kontakta först en skogsarbetare, som utvärderar om kraftledningen måste tas ner under trädfällning, och beställ trädfällningstillstånd från Carunas kundtjänst 1–2 veckor innan arbetet inleds. Under arbetstid är begäran om trädfällning kostnadsfritt.

Trädfällarens komihåglista

  • Tillstånd till trädfällning nära lågspänningsledningar kan ges via telefon. Om trädfällaren bedömer att kraftledningen måste tas ner under arbetet eller att trädet finns i närheten av högspänningsledningar (tre ledningar i stolpen), skickar vi en montör till platsen.
  • Kom ihåg att komma överens om trädfällningshjälp även för eventuella data- och telefonkablar. Telefon- och datakablar ägs av det lokala telefonbolaget.
  • Säkerhet kommer alltid först: Försök aldrig flytta ett träd som fallit på en kraftledning på egen hand, utan ring vårt felanmälningsnummer, tfn 0800 1 95011 (24 h). Håll dig så långt bort från en skadad kraftledning som möjligt. Eftersom elektricitet kan ”hoppa”, behöver man inte röra på kraftledningen för att få elstöt. Försäkra dig också om att ingen utomstående kan komma åt kraftledningarna innan hjälpen är på plats.
Carunas rådgivning för trädfällning

Träd nära hus

Rotsystemen på träd som växer för nära en byggnad kan skada byggnadens grund och rörledningar. Om man flyttar till en gammal tomt eller köper en sommarstuga på en igenvuxen tomt, lönar det sig att genast i början frigöra husets väggar från växtlighet.

En bra tumregel är att träd borde vara minst fem meter från husvägg. Det lönar sig ändå inte att fälla alla träd på gården eftersom träd har en viktig uppgift i fuktreglering. På ett dygn kan ett stort träd avdunsta till och med hundratals liter vatten.

Träd nära kraftledningar

Tomtens ägare har ansvar för fällning av träd nära kraftledningar och för att beställa en professionell skogsarbetare. Elöverföringsbolaget ansvarar i sin tur för elnät, elsäkerhet och eldistribution. Först lönar det sig att kontakta en lokal skogsarbetare. Den sakkunniga skogsarbetaren bedömer hur arbetet kan utföras tryggt utan att trädet faller på en kraftledning. Kontaktuppgifter för skogsarbetare fås till exempel via skogsvårdsföreningar.

Till näst måste man klargöra ägaren av ledningarna. Det finns lågspänningsledningar, kraftledningar, högspänningsledningar och teleoperatörers data- och telefonledningar. Å andra sidan, då du en gång rett ut saken, är det i framtiden enkelt att beställa trädfällningshjälp från rätt håll.

Det är absolut en bra idé att alltid ringa trädfällningstjänsten. Om en trädfällning för vilken man fått tillstånd skadar elnätet, fakturerar Caruna inte för reparationen. Ägaren ansvarar alltid för skador på byggnader.

Läs mer