Under de närmaste fem åren kommer TTL Group Oy att ansvara för utvecklingen av eldistributören Carunas eldistributionsnät i tätorter i centrala Nyland och Tavastland

Pressmeddelande
Projektet som kommer att genomföras under namnet närkabelprojektet, kommer att utveckla ett eldistributionsnät för att möta framtidens behov i centrala Nyland och Tavastland. Enligt prognoser kommer elanvändningen att öka från nuvarande nivå, energiomställningen kommer att påskyndas och kunderna behöver till exempel laddpunkter för elbilar. Samtidigt rivs de gamla luftledningsnäten i lågspänningsnät bort i tätorterna och ersätts med nya jordkabelnät.

”Toimitusvarmuuden parantamisen lisäksi sähköverkkojen kehittäminen on edellytys sähkönkäytön lisääntymisen, kuten sähköautojen määrän kasvun ja lämmityksen sähköistymisen mahdollistamiseksi. Nyt tehtävät sähköverkon kehitystoimenpiteet tulevat palvelemaan asiakkaiden sähkönkäytön tarpeita pitkälle tulevaisuuteen”, Carunan aluejohtaja Jukka Ihamäki toteaa.

Töitä tehdään useiden kaupunkien ja kuntien alueella. Teleoperaattoreiden kanssa haetaan yhteisrakentamiskohteita valokuituyhteyksien laajentamiseen, ja samalla kartoitetaan mahdollisuudet rakentaa yhdessä myös alueen katuvaloverkostoa. Uutta maakaapelireittiä rakennetaan yhteensä noin 250 kilometriä, pääosin taajama-alueilla. Vanhaa ilmajohtoverkkoa puretaan noin 280 kilometriä ja purettu materiaali kierrätetään tehokkaasti jatkojalostukseen.

”Lähikaapelihanke on meille erittäin merkittävä asia, monestakin syystä. Haluamme olla etulinjassa, kun tulevaisuuden sähkönjakeluverkkoa suunnitellaan ja rakennetaan. Uskomme, että voimme tuottaa selvää lisäarvoa asiakkaillemme ja verkon loppukäyttäjille. Samalla hankkeen työllistämisvaikutukset yrityksemme henkilökunnalle ja kumppaniverkostolle ovat huomattavat. Lähdemme nöyrästi edistämään sähkönjakeluverkkojen kehitystyötä ja yhteisrakentamisen mahdollisuuksia kaikille osapuolille”, toteaa TLT-Connection Oy:n toimitusjohtaja Keijo Nordström.

Läs mer