Utbildningssamarbete ger projektchefer starkt tilläggskunnande – Carunas Projektakademi startar i dag

Pressmeddelande
När man bygger ett elnät som uppfyller även framtidens behov, behövs det ett smidigt samarbete mellan alla som arbetar i projektet. Särskilt viktigt är det med projektledningskunnande, som det nya coachingprogrammet ska stärka. Deltagarna är projektchefer hos entreprenörer som deltar i eldistributören Carunas nätbyggnadsprojekt och deras kontaktpersoner på Caruna.

”Olemme iloisia, että voimme mahdollistaa tällaisen valmennusohjelman tärkeiden kumppaneidemme projektipäälliköille. Aiemmin tänä vuonna toteutimme hieman vastaavalla tavalla sähköasentajien koulutusohjelman, jonka suorittaneille oli tiedossa työpaikka koulutuksen jälkeen. Tähän nyt alkavaan koulutukseen osallistuvat ovat jo työskennelleet projekteissamme omien projekti- ja hankepäälliköidemme kanssa. Ehkä voidaan jopa sanoa, että on aika ainutlaatuista, että me työn tilaajina otamme vastuuta työn vaatiman toimitusketjun kehittämisestä”, Carunan henkilöstöjohtaja Tommi Saikkonen kertoo Carunan koulutusyhteistyöstä.

Projektijohtamisen konsultointi- ja valmennusyritys Adapron toteuttamassa projektiakatemiassa hyödynnetään sekä lähi- että verkkovalmennusta.

“Opetus koostuu viidestä kokonaisuudesta, joiden välillä edellytetään myös omatoimista opiskelua. Projektien elinkaari käydään valmennuksen aikana pala palalta läpi. Valmennuksesta hyötyvät paitsi osallistujat myös yritykset, joissa he työskentelevät sekä tietysti Caruna, jolle ammattimainen projektinjohtaminen on edellytys halutulle lopputulokselle - säävarmalle, tulevaisuuden tarpeet täyttävälle sähköverkolle”, koulutuksen suunnittelusta Carunalla vastannut investointiprojektipäällikkö Petri Mäkituuli taustoittaa.

Yhteistyölle aiempaa vahvempi perusta - tilaaja ja toteuttaja puhuvat samaa kieltä

Urakoitsijayrityksiä, joiden projektipäällikköjä koulutukseen osallistuu, on mukana kaikkiaan kahdeksan. Yksi mukaan lähteneistä on N3M.

”Meille on tärkeää, että projektijohdolla ja tilaajalla on sama ajattelutapa. Silloin säästyy viime kädessä aikaa ja rahaa”, N3M Powerin toimitusjohtaja Nicklas Martin toteaa koulutusyhteistyöstä.

Yhteisestä tavasta toimia hyötyvät lopulta sähköverkon päässä olevat sähköä käyttävät asiakkaat. Olivatpa nämä sitten yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja tai henkilöasiakkaita.

Carunan projektipäällikkö työmaalla

Koulutusyhteistyöstä on jo hyviä kokemuksia

Caruna ei ole nyt ensimmäistä kertaa liikkeellä koulutusasioissa. Aiemmin tänä vuonna toteutettu Kärkiryhmä-niminen koulutus oli lajissaan ensimmäinen valtakunnallinen ohjelma, joka toteutettiin yhteistyössä Baronan, koulutusorganisaatioiden ja verkonrakennusyhtiöiden kanssa. Koulutuksen tavoite oli varmistaa sähköverkkorakentamisen osaamista myös tulevaisuudessa.

"Sähköverkkoalalta poistuu osaajia nopeaan tahtiin muun muassa eläköitymisen myötä. Samaan aikaan sähkönjakeluyhtiöillä on sähköverkon uusimisessa käynnissä mittava urakka. Verkkojen on pystyttävä jatkossa vastaamaan yhä lisääntyvään sähkönkäyttöön. Koulutusohjelmassa koulutettiin sähköasentajia, jotka hallitsevat sekä teorian että käytännön. Saamamme palautteen perusteella tällainen räätälöity koulutus täsmätarpeeseen on toimiva tapa nykypäivänä, jolloin toimintaympäristömme muuttuu nopeasti", Saikkonen jatkaa.

Projektiakatemia alkaa syyskuussa ja päättyy marraskuussa. Valmennukseen on valittu 17 projektipäällikköä.

Läs mer