Caruna i korthet

Caruna-koncernen består av två nätbolag: Caruna Ab som verkar huvudsakligen i glesbygdsområden samt Caruna Esbo Ab som verkar i mer urbana förhållanden.

Investerarna (på engelska)

Investerarna (på engelska)

Nyhetsrum

Nyhetsrum

Caruna i korthet

Caruna är ett finländskt elnätsbolag. Vi garanterar kunderna en tillförlitlig eldistribution – också när elförbrukningen ökar och vi övergår från fossil till förnybar energi. Genom investeringar i elnätet säkerställer vi att våra kunder kan använda inhemsk, förnybar energi och fungera som småproducenter av el. 

Vi överför el till våra 737 000 kunder i Södra, Sydvästra och Västra Finland, Joensuu och Koillismaa, vilket motsvarar 20 % av eldistributionen i Finland. 

Carunas kommuner
 Caruna Oy Caruna Espoo Oy 
Elnätets längd (kilometer)80 9008 300
Lågspänningsnätets kablifieringsgrad (%)5780
Mellanspänningsnätets kablifieringsgrad (%) 7392
Nätlängd (meter/kund)16434
Kablifieringsgrad (%)6182

 

Nyckeltal

Nyckeltal

Figure value

494,3

Figure description

Omsättning, M€

Figure value

126,6

Figure description

Investeringar, M€

Figure value

99,2

Figure description

till vilken grad investeringarna uppfyller EG taxonomi-kraven, %

Carunas elnät

Carunas elnät

Figure value

89 000

Figure description

Elnätets längd (kilometer)

Figure value

737 000

Figure description

Kunder

Figure value

ca 20 %

Figure description

Del av elförsörjning

Figure value

99,98 %

Figure description

Försörjningstrygghet

Ett vädersäkert smart elnät skapar grunden för framtidens energisystem, där de digitala tjänsterna ökar, trafiken elektrifieras och konsumenten blir en energiproducent. Vårt över 88 600 kilometer långa elnät är 76 gånger lika långt som Finland.

Till Caruna hör två olika distributionsbolag: Caruna Esbo Ab som främst är verksamt i urbana förhållanden (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu centrum) och Caruna Ab som främst är verksamt i glesbebyggda områden (Västra Finland, Mellersta Nyland, Västra Nyland, Sydvästra Finland, Satakunta, Södra, Mellersta och Norra Österbotten samt Koillismaa).

Karttakuva Carunan verkkoalueista

Ledningsgrupp

Toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori

Jyrki Tammivuori

CEO
Sähköverkkojohtaja Kalle Liuhala

Kalle Liuhala

Förvaltning och drift av elnät
Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Noora Neilimo-Kontio

Noora Neilimo-Kontio

Finansdirektör och vice verkställande direktör
Asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen

Kosti Rautiainen

Kundrelationer och ny verksamhet

Styrelse

Styrelsen ansvarar för koncernens strategiska utveckling och övervakar och styr koncernens affärsverksamhet och administration.

  • Matti Ruotsala, ordförande
  • James Adam, styrelsemedlem
  • Marissa Dardi, styrelsemedlem
  • Andrew Furze *, styrelsemedlem
  • Jouni Grönroos, styrelsemedlem
  • Cornelia (Corine) van Heijningen *, styrelsemedlem
  • Fredrik Lundeborg, styrelsemedlem
  • Laura Tarkka, styrelsemedlem
  • Vice-styrelsemedlemmar: David Demes, Julia Giese *) och Filip Szopa

*) Medlem i Caruna Networks Oys styrelse

Två cyklister fotograferade från ovan.

Strategi och värden

Vi vill främja elektrifiering av trafiken, ökning av förnybar energiproduktion, uppkomst av energisamfund och kundernas delaktighet i energimarknaden.

Carunas innovationsteam

Carunas innovationsteam

Bekanta dig med Carunas innovationsteam och vad de gör. Ta gärna kontakt med oss då du kommer på nya lösningar för elektrifiering av samhället!