Caruna i korthet

Caruna-koncernen består av två nätbolag: Caruna Ab som verkar huvudsakligen i glesbygdsområden samt Caruna Esbo Ab som verkar i mer urbana förhållanden.

Investerarna (på engelska)

Investerarna (på engelska)

Nyhetsrum

Nyhetsrum

Caruna i korthet

Vi sörjer för eldistributionen och upprätthåller, reparerar och bygger ett väderbeständigt elnät åt cirka 720 000 kunder i södra, sydvästra och västra Finland, Joensuu, Koillismaa och Satakunta.

Vi övervakar nätets funktion dygnet runt, så att vi kan garantera våra kunder en fungerande och säker eldistribution, smidig kundtjänst och rimlig prissättning.

Carunas kommuner
 Caruna Oy Caruna Espoo Oy 
Elnätets längd (kilometer)80 000 8 100 
Lågspänningsnätets kablifieringsgrad (%)55 78 
Mellanspänningsnätets kablifieringsgrad (%) 71 90 
Nätlängd (meter/kund)165 35 
Kablifieringsgrad (%)60 81 
Investeringar år 2021/invånare (euro) 154,2 216 

 

Nyckeltal

Nyckeltal

Figure value

499,8

Figure description

Omsättning, M€

Figure value

46,6

Figure description

Rörelsevinst, M€

Figure value

140,1

Figure description

Investeringar, M€

Figure value

28,0

Figure description

Investeringar, % av omsättning

Carunas elnät

Carunas elnät

Figure value

88 350

Figure description

Elnätets längd (kilometer)

Figure value

714 000

Figure description

Kunder

Figure value

ca 20 %

Figure description

Del av elförsörjning

Figure value

99,9 %

Figure description

Försörjningstrygghet

Ett vädersäkert smart elnät skapar grunden för framtidens energisystem, där de digitala tjänsterna ökar, trafiken elektrifieras och konsumenten blir en energiproducent. Vårt över 88 000 kilometer långa elnät är 76 gånger lika långt som Finland.

Till Caruna hör två olika distributionsbolag: Caruna Esbo Ab som främst är verksamt i urbana förhållanden (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu centrum) och Caruna Ab som främst är verksamt i glesbebyggda områden (Västra Finland, Mellersta Nyland, Västra Nyland, Sydvästra Finland, Satakunta, Södra, Mellersta och Norra Österbotten samt Koillismaa).

Carunan verkkoalueet kartalla.

Ledningsgrupp

Toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori.

Jyrki Tammivuori

CEO

Elina Lehtomäki

Förvaltning och drift av elnät

Noora Neilimo-Kontio

Finansdirektör och vice verkställande direktör
Asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen.

Kosti Rautiainen

Kundrelationer och ny verksamhet

Styrelse

Styrelsen ansvarar för koncernens strategiska utveckling och övervakar och styr koncernens affärsverksamhet och administration.

Matti Ruotsala, ordförande
James Adam, styrelsemedlem
Andrew Furze, styrelsemedlem
Jouni Grönroos, styrelsemedlem
Shankar Krishnamoorthy, styrelsemedlem
Kerron Lezama, styrelsemedlem
Fredrik Lundeborg, styrelsemedlem
Laura Tarkka, styrelsemedlem

Vice-styrelsemedlemmar: Julia Giese, Filip Szopa ja Charles Thomazi

Två cyklister fotograferade från ovan.

Strategi och värden

Vi vill främja elektrifiering av trafiken, ökning av förnybar energiproduktion, uppkomst av energisamfund och kundernas delaktighet i energimarknaden.

Carunan innovaatiotiimi Verneri, Matti ja Mika.

Carunas innovationsteam

Bekanta dig med Carunas innovationsteam och vad de gör. Ta gärna kontakt med oss då du kommer på nya lösningar för elektrifiering av samhället!