Caruna i korthet

Caruna-koncernen består av två nätbolag: Caruna Ab som verkar huvudsakligen i glesbygdsområden samt Caruna Esbo Ab som verkar i mer urbana förhållanden.

Investerarna (på engelska)

Investerarna (på engelska)

Nyhetsrum

Nyhetsrum

Caruna i korthet

Vi sörjer för eldistributionen och upprätthåller, reparerar och bygger ett väderbeständigt elnät åt cirka 726 000 kunder i södra, sydvästra och västra Finland, Joensuu, Koillismaa och Satakunta.

Vi övervakar nätets funktion dygnet runt, så att vi kan garantera våra kunder en fungerande och säker eldistribution, smidig kundtjänst och rimlig prissättning.

Carunas kommuner
 Caruna Oy Caruna Espoo Oy 
Elnätets längd (kilometer)80 3868 225
Lågspänningsnätets kablifieringsgrad (%)5780
Mellanspänningsnätets kablifieringsgrad (%) 7392
Nätlängd (meter/kund)165 35 
Kablifieringsgrad (%)6182

 

Nyckeltal

Nyckeltal

Figure value

484,6

Figure description

Omsättning, M€

Figure value

133,6

Figure description

Investeringar, M€

Figure value

99,3

Figure description

till vilken grad investeringarna uppfyller EG taxonomi-kraven, %

Carunas elnät

Carunas elnät

Figure value

88 611

Figure description

Elnätets längd (kilometer)

Figure value

726 000

Figure description

Kunder

Figure value

ca 20 %

Figure description

Del av elförsörjning

Figure value

99,98 %

Figure description

Försörjningstrygghet

Ett vädersäkert smart elnät skapar grunden för framtidens energisystem, där de digitala tjänsterna ökar, trafiken elektrifieras och konsumenten blir en energiproducent. Vårt över 88 600 kilometer långa elnät är 76 gånger lika långt som Finland.

Till Caruna hör två olika distributionsbolag: Caruna Esbo Ab som främst är verksamt i urbana förhållanden (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu centrum) och Caruna Ab som främst är verksamt i glesbebyggda områden (Västra Finland, Mellersta Nyland, Västra Nyland, Sydvästra Finland, Satakunta, Södra, Mellersta och Norra Österbotten samt Koillismaa).

Karttakuva Carunan verkkoalueista

Ledningsgrupp

Toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori

Jyrki Tammivuori

CEO
Sähköverkkojohtaja Kalle Liuhala

Kalle Liuhala

Förvaltning och drift av elnät
Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Noora Neilimo-Kontio

Noora Neilimo-Kontio

Finansdirektör och vice verkställande direktör
Asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen

Kosti Rautiainen

Kundrelationer och ny verksamhet

Styrelse

Styrelsen ansvarar för koncernens strategiska utveckling och övervakar och styr koncernens affärsverksamhet och administration.

  • Matti Ruotsala, ordförande
  • James Adam, styrelsemedlem
  • Andrew Furze, styrelsemedlem
  • Jouni Grönroos, styrelsemedlem
  • Cornelia (Corine) van Heijningenstyrelsemedlem
  • Fredrik Lundeborg, styrelsemedlem
  • Laura Tarkka, styrelsemedlem
  • Charles Thomazi, styrelsemedlem
  • Vice-styrelsemedlemmar: Julia Giese och Filip Szopa
Två cyklister fotograferade från ovan.

Strategi och värden

Vi vill främja elektrifiering av trafiken, ökning av förnybar energiproduktion, uppkomst av energisamfund och kundernas delaktighet i energimarknaden.

Carunas innovationsteam

Carunas innovationsteam

Bekanta dig med Carunas innovationsteam och vad de gör. Ta gärna kontakt med oss då du kommer på nya lösningar för elektrifiering av samhället!