Vi är Carunas innovationsteam!

Kiira Tammi, Matti Uusipaasto och Verneri Kohonen utgör Carunas innovationsteam, som är grundpelaren i Carunas innovationsverksamhet. Vi samarbetar mycket med olika intressenter och tror på kraften i samverkan för att uppnå det bästa slutresultatet. Ta gärna kontakt med innovationsteamet då du har funderat på nya lösningar för elektrifiering av samhället eller vill diskutera samarbetsmöjligheterna med Caruna.

Carunan innovaatiotiimi

Innovationsteamet planerar framtidens smarta elnät för kundernas behov

Energiomställningen medför stora förändringar för branschen. Innovationsteamets uppgift är att studera nya lösningar och modeller för elnätets framtida behov. Vi arbetar med sikte på att utveckla en samhälleligt rationell och ansvarsfull distributionsverksamhet. Ett smart elnät är grunden för energiomställningen och ett fungerande samhälle. Energin går inte dit där den behövs utan ett fungerande elnät fritt från störningar.  

Att utveckla kundupplevelsen är en hörnsten i vår verksamhet och vi vill inte heller glömma kunden då energiomställningen främjas. Vårt mål är att kunderna ska ha större möjligheter att delta på energimarknaden och bättre förutsättningar att påverka sina energikostnader. Distributionen blir mångsidigare och i fortsättningen rör sig elen från nätet till kunden, men också från kunden till nätet och mellan kunderna. 

Kontakta oss! 

Våra e-postadresser följer formen förnamn.efternamn@caruna.fi.