Strategi och värden

Vi vill främja elektrifiering av trafiken, ökning av förnybar energiproduktion, uppkomst av energisamfund och kundernas delaktighet i energimarknaden.

Klimatförändringen och digitaliseringen är omvälvande för energibranschen och samtidigt för hela samhället. Ett vädersäkert smart elnät skapar grunden för framtidens energisystem, där de digitala tjänsterna ökar, trafiken elektrifieras och konsumenterna blir elproducenter.

Vår vision är en miljon nöjda kunder

Att främja energiomställningen kostnadseffektivt kräver ny kompetens. Det viktigaste i framtiden är att utveckla vårt elnät på så sätt att det är såväl vädersäkert som kan även svara på förändringar i verksamhetsmiljön. Vårt mål är ett säkert och smart elnät som står emot störningar.

Varaktig, effektiv och produktiv verksamhet

Vi finns för våra kunder. Uträttandet av ärenden med oss måste vara enkelt, högklassigt och säkert. Vi tror att elektronisk ärendehantering med oss är framtiden. 

Vi tar hänsyn till kundernas framtida behov, energimarknadens utveckling och regionala skillnader när vi utvecklar elnätet. Vi strävar efter att förbättra vår verksamhet och att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna i utvecklandet av elnätet.

Effektivt utnyttjande av systemhantering och information

Att främja energiomställningen kostnadseffektivt kräver ny kompetens. Det viktigaste i framtiden är att utveckla vårt elnät på så sätt att det är såväl vädersäkert som kan även svara på förändringar i verksamhetsmiljön. Vårt mål är ett säkert och smart elnät som står emot störningar. Vi utvecklar dataanalys och verksamhetsmodeller som behövs i planering av vårt elnät såväl som i dess flexibel hantering och utveckling av tjänster som byggs på nätet.

Samarbete med beslutsfattare och myndigheter

Vi vill vara en ansvarsfull aktör och en pålitlig rådgivare i våra intressentgruppers ögon. Detta förutsätter att vi inflyter aktivt, uppmuntrar dialog, söker lösningar och främjar förändring. Vi samarbetar med beslutsfattare och myndigheter på samhällets olika nivåer och erbjuder vårt bidrag för att utveckla lagstiftning och reglering. 

Möjligheter till tillväxt inom reglerad eldistribution

Vi tror att eldistributionsmarknaden blir mer koncentrerad i en nära framtid. Detta beror på t.ex. energiomställningen, eventuell åtstramning av regleringen och ökade effektivitetskrav. Den finländska eldistributionsmarknaden är mycket fragmenterad, och det finns sammanlagt 77 eldistributionsbolag. De minsta eldistributionsbolagens totalt kundantal är mindre än den årliga ökningen i Caruna-koncernens kundantal. Vi är redo att samarbeta med andra aktörer i branschen på detta område. 

Andra möjligheter att stöda konkurrenskraft inom relerad verksamhet

Om det krävs för att främja energiomställningen kan vi även överväga affärsverksamhet eller tjänster som inte omfattas av reglering. De ska stöda den reglerade verksamheten eller till och med vara nödvändiga för dess framgång. Sådana mervärdestjänster ska verkligen vara till nytta för våra kunder och samhället.

Förbrukningsflexibilitet, vilket innebär att kunden kan använda el när det är billigare, eller batterier som lämpar sig för lagring av el, skulle kunna skapa nya affärsmöjligheter. 

Värden

Jag agerar modigt

 • Jag vågar lägga ribban högt då det kommer till mitt eget görande, varvid jag strävar efter att göra saker bättre.
 • Jag vill ta ansvar och fatta beslut, samtidigt som jag även är redo att ge ansvar och visa förtroende.
 • Jag tillåter misstag, både då det gäller mig själv och andra. Jag lovar att stanna upp då misstag sker och lära mig av dem.
 • I mitt görande är jag rättfram: jag hanterar saker som saker och använder mig av direkt, ärlig men respektfull respons.
 • Vårt arbete innefattar säkerhetsrisker. Vi utför vårt arbete med säkerhet som den främsta prioriteringen. Då det gäller säkerhet, kompromissar vi inte.

Med god energi

 • Jag strävar efter att göra saker lätt och enkelt. Onödig byråkrati och komplexitet hör inte till vår kultur, då det snarare förbrukar än ökar vår energi.
 • Jag är nyfiken och vill lära mig nytt, om mitt jobb, men också om världen runt omkring.
 • Jag håller alltid mina löften. Hundraprocentigt förtroende är grunden till vår rättframma arbetskultur.
 • Var och en av oss är Carunas röst och ansikte. Det är jag med stolthet och glädje.
 • Ifall min kollega behöver uppmuntran eller stöd och en axel att luta sig mot, erbjuder jag det.

Tillsammans

 • Vi finns till för våra kunders skull. Vår kund får det bästa möjliga resultatet då vi smidigt arbetar tillsammans.
 • Samarbete kräver aktiv interaktion: vi kommunicerar om vårt eget görande och visar intresse för de andras görande.
 • Vi vill möta och lära känna varandra både som kollegor och som medmänniskor, över team- och avdelningsgränser. Vi håller alltid våra partner involverade.
 • Jag kommer med mina egna bidrag då det gäller arbetsgemenskapens goda anda. I våra möten kavlar vi upp armarna, men det bör också finnas glädje, skratt och high fives.