Hållbarhet vid Caruna

Vi arbetar pålitligt och hållbart tillsammans med våra kunder, samarbetspartner och ägare för det finska samhällets väl. Hållbarhet är en del av vår strategi och vårt dagliga arbete.

Caruna vastuullisuus: Ympäristövastuu

Miljöansvar

I all vår verksamhet strävar vi efter att minska skadlig miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan.

Caruna vastuullisuus: Sosiaalinen vastuu

Socialt ansvar

Vår verksamhet har betydande direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser både lokalt och nationellt.

Caruna vastuullisuus: Yritysvastuun johtaminen

Ledning av företagsansvar

Vårt företags värden och uppförandekod definierar vårt arbete och ledarskap.