Ledning av företagsansvar

Vårt företags värden och uppförandekod definierar vårt arbete och ledarskap.

Etiska principer

Vår uppförandekod och bolagspolicy beskriver vårt ställningstagande och vårt engagemang för att följa principerna för hållbar utveckling och utgör grunden till vårt arbetssätt.

Carunas ledning

Caruna Networks Oy:s beslutande organ är bolagsstämman och styrelsen. Styrelsens beslutsfattande bereds och bistås av tre utskott.

Strategi

Vårt mål är att hjälpa våra kunder och det finska samhället genom energiomställningen för att uppnå koldioxidneutralitet inom tidsfristen.

Verksamhetsmiljö

Vi utvärderar regelbundet vår verksamhetsmiljö och anpassar vår verksamhet efter både långsiktiga trender och dagsaktuella fenomen.