Etiska principer

Värden och uppförandekod

Vårt företags värden och uppförandekod definierar vårt arbete och ledarskap. 

Vår uppförandekod (Code of Conduct) och bolagspolicy beskriver vårt ställningstagande och vårt engagemang för att följa principerna för hållbar utveckling och utgör grunden till vårt arbetssätt. Vår uppförandekod definierar hur vi förvaltar vår egendom, hur vi samarbetar och behandlar varandra samt hur vi bedriver eldistributionsverksamhet. Alla Carunas anställda har genomgått en webbkurs om vår uppförandekod.

Värden

Jag agerar modigt

 • Jag utför mitt arbete alltid med säkerheten i första hand och ingriper omedelbart vid avvikelser. Jag vågar sätta ribban högt för det jag gör och strävar efter att göra saker bättre. Jag ifrågasätter status quo på ett konstruktivt sätt.
 • Jag tar ansvar och vågar fatta beslut. På samma sätt är jag redo att ge ansvar och förtroende. Jag vågar be om hjälp. Jag stannar vid misstaget och lär mig av det. Att fela är mänskligt.
 • Jag är öppen för andras idéer och uppmuntrar dem att framföras. Jag är okomplicerad i mina interaktioner: jag hanterar saker som problem, kommunicerar och ger feedback direkt och öppet, med respekt för andra. Jag tar emot feedback som feedback - den som ger den menar väl.

Med god energi

 • Jag förstår att det också är mitt ansvar att skapa en god arbetsmiljö. Jag tar hand om mitt eget och andras välbefinnande.
 • Jag strävar efter att göra saker smidigt och enkelt.
 • Jag kan vara mig själv. Jag respekterar mina kollegor. Jag är nyfiken och vill lära mig nya saker, både om mitt arbete och om världen utanför.
 • Jag håller vad jag lovar. Förtroende är kärnan i vår okomplicerade verksamhetskultur.
 • Var och en av oss är Carunas röst och ansikte. Jag är sådan, med glädje och stolthet.

Tillsammans

 • Vi finns till för våra kunder. Han får de bästa resultaten från oss när vi arbetar sömlöst tillsammans.
 • Samarbete kräver att jag kommunicerar om vad vi gör och att jag är intresserad av vad andra gör. Jag lär mig också av andra och delar med mig av information öppet.
 • Jag vill lära känna andra både som proffs och som människor, över team- och enhetsgränser. Jag ser alltid till att våra intressenter är delaktiga. Vi firar framgångar tillsammans. Våra möten ska vara glädjefyllda, skratt och en anda av att få saker gjorda.
Carunan arvot