Produkter och tjänster

Elanslutningar

Beställ en fast elanslutning

Beställ en ny fast el- eller mellanspänningsanslutning till tomten, en ny fastighet eller annat objekt.

Beställ en fast elanslutning

Beställ en tidsbunden elanslutning

En tidsbunden elanslutning lämpar sig främst för företags tillfälliga elbehov, såsom en professionell byggarbetsplats, ett evenemang eller till exempel en sommarglasskiosk.

Beställ en tidsbunden elanslutning

Ange ändring av elanslutningens ägare

Anmäl ändring av elanslutningens ägare till Caruna. Ansvaret för att anmäla oss åligger anslutningens nya ägare.

Ange ändring av elanslutningens ägare

Förstora en anslutning

Du kan förstora din nuvarande anslutningsrätt, det vill säga storleken på anslutningens största tillåtna huvudsäkringar.

Förstora en anslutning

Säg upp en elanslutning

Säg upp din elanslutning om ditt behov av el har upphört bestående.

Säg upp en elanslutning

Överför en anslutning på underhåll

Överför anslutningen på underhåll när anslutningen behöver kopplas från nätet på grund av rivning av en byggnad eller då du inte behöver el just nu men kan eventuellt behöva det i framtiden.

Överför en anslutning på underhåll

Anslutningsprislista

Bekanta dig närmare med elanslutningens pris och de faktorer som påverkar priserna.

Anslutningsprislista

Tjänsteprislista

Läs mer om tjänster för vilka vi debiterar en engångsavgift eller en månadsavgift och bekanta dig med de avgiftsfria tjänsterna.

Tjänsteprislista

Hem och fastighet

Eldistributionsprodukter

Bekanta dig med Carunas olika elöverföringsprodukter och välj den som passar dig bäst.

Eldistributionsprodukter

Ändra elöverföringsprodukt

Välj mätningssättet enligt ditt behov av el och din förbrukning. Om du vill kan du byta produkt när du har använt den i minst ett år.

Ändra elöverföringsprodukt

Ändra säkringsstorlek

Ändra säkringen till rätt storlek och undvik att säkringen brinner upp även då alla elektriska apparaterna är på. Säkringsstorleken får endast ändras av en elentreprenör.

Ändra säkringsstorlek

Elproduktion

Bekanta dig med egen elproduktion och de möjligheter den erbjuder. Elproduktion delas in i småskalig och professionell elproduktion.

Elproduktion

Laddning av elbil

Läs om alternativa sätt att ladda din elbil och hitta en passande laddningslösning för egnahemshus, husbolag eller företag.

Laddning av elbil

Elöverföringspriserna

Läs om vad elöverföringspriset består av och bekanta dig med prislistorna för Carunas två separata eldistributionsbolag.

Elöverföringspriserna

Elskatt

Läs mer om elskatt, elskatteklasser och ändring av elskatteklass.

Elskatt

Elnät

Information om kablarnas placering

Be oss om hjälp för att arbeta tryggt i närheten av elnätet – vi erbjuder rådgivning och avgiftsfri kabelvisning vid behov med mera.

Information om kablarnas placering

Beställ ombyggnadsarbete på elnätet

Be oss om ett anbud om ombyggnadsarbeten på Carunas elnät om elnätet är t.ex. i vägen för ett bygge eller ditt stuglandskap.

Beställ ombyggnadsarbete på elnätet

Beställ trädfällningshjälp

Be om råd om säker trädfällning i närheten av luftledningar.

Beställ trädfällningshjälp