Elanslutningar

Jag behöver en ny elanslutning

I ett byggnadsprojekt är det bra att tänka på el i god tid. Leveranstiden för anslutningen är flera månader om anslutningen kräver utbyggnad av nät.

Beställ elanslutningen i god tid när du har fått byggtillstånd, för att säkerställa eltillförseln för byggnadsarbetet. Bekanta dig med de olika stadierna av att beställa en anslutning och beställ anslutningen bekvämt från vår hemsida.

Bekanta dig och beställ

Jag behöver tidsbunden el

En tidsbunden elanslutning lämpar sig främst för företags tillfälliga elbehov, såsom en professionell byggarbetsplats, ett evenemang eller till exempel en sommarglasskiosk.

Läs mer

Jag gör ändringar i den nuvarande elanslutningen

Byt ägare till en anslutning

När ett ägarbyte sker för ett egnahemshus eller en fritidsbostad byter vanligtvis även elanslutningen ägare. Elanslutningen är lös egendom som inte automatiskt förs över till den nya fastighetsägaren. Ett ägarbyte ska nämnas separat dokumentet som är relaterat till ändringen, och den nya ägaren meddelar oss om ändringen.

Läs mer
Större elanslutning

Om ditt behov av el ökar till exempel vid byte av uppvärmningssystem eller skaffande av laddningsställe för en elbil kan du förstora din nuvarande anslutningsrätt, det vill säga storleken på anslutningens största tillåtna huvudsäkringar. Beställ en ökning av anslutningsrätten och skaffa en elentreprenör för att kontrollera lämpligheten av din fastighets elanläggning för ändringen.

Läs mer
Säg upp elanslutning

Det är bäst att säga upp elanslutningen om du inte längre behöver el på tomten nu eller i framtiden. Om man senare vill ha en elanslutning på tomten, ska man beställa en ny anslutning till tomten och betala en anslutningsavgift enligt vår gällande prislista.

Läs mer
Överför anslutningen till att upprätthållas

Du kan stänga anslutningen tillfälligt (dvs lägga den på upprätthållning) när anslutningen behöver kopplas bort från nätet, till exempel på grund av rivning av en byggnad. Det lönar sig att lägga en elanslutning på upprätthållning även då du inte behöver el just nu men eventuellt i framtiden.

Vi hämtar elmätaren och kopplar bort anslutningen från elnätet, men anslutningsavtalet fortsätter vara i kraft och du kommer att kunna använda anslutningen igen om du önskar.

Läs mer
Ändringar i elanläggningen

En elanläggning är en funktionell helhet bestående av bland annat fastighetens elapparater, ledningar och elcentraler.

Kontakta din elentreprenör när fastighetens elanläggning uppdateras. Elentreprenören kontrollerar nödvändiga ändringar i fastighetens elanläggning baserat på dina behov och vidtar nödvändiga åtgärder.

Läs mer