Ändringar i elanläggningen

En elanläggning är en funktionell helhet bestående av bland annat fastighetens elapparater, ledningar och elcentraler. Kontakta en elentreprenör när det är aktuellt att uppdatera fastighetens elanläggning.

En elanläggning är en funktionell helhet bestående av bland annat fastighetens elapparater, ledningar och elcentraler. Kontakta en elentreprenör när det blir aktuellt att uppdatera fastighetens elanläggning. En elentreprenör som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ser till att din fastighet elektrifieras på ett säkert och korrekt sätt.

Elentreprenören kontrollerar nödvändiga ändringar i fastighetens elanläggning baserat på dina behov och vidtar nödvändiga åtgärder. Om exempelvis ändringar görs i anslutningens huvudcentral eller anslutningsledningen eller om det behövs ytterligare elmätare under anslutningen kommer din entreprenör att meddela oss. Om ändringarna kräver åtgärder från Carunas samarbetsentreprenör kommer vi att beställa dem utifrån meddelande från din elentreprenör.

Ändringar i huvudcentralen och anslutningsledningen är ofta relevanta ändringar av anslutningen, särskilt i samband med utbyggnad och underhåll av anslutningen. Observera i samband med ändringen att ägandet av anslutningen är aktuell och du vid behov har lagt en beställning på ändring av anslutningen i god tid!

Så här fortskrider ägarbytet för elanslutningen

1

Har du sett till att äganderätten för elanslutningen är uppdaterad?

I samband med ändring av elanläggningen är det bra att även uppdatera andra anslutningsärenden. Informera om ägarbyte enkelt i Caruna+.

Informera om ägarbyte
2

Är anslutningens anslutningsrätt tillräckligt stor?

Tänker du förstora säkringar i samband med andra ändringar i elanläggningen? För att byta säkringsstorlek behöver du alltid en elentreprenör som tar reda på vilken säkringsstorlek du behöver och byter ut passdelarna för säkringarna och säkringar efter behov. Din entreprenör kommer att meddela oss om ändringar. 

Vid ökning av säkringsstorleken, observera att anslutningens huvudsäkringar inte får vara större än anslutningens anslutningsrätt. Kontrollera din anslutningsrätt i Caruna+. Om det inte räcker till förstorade säkringar, beställ en förstoring av anslutningsrätten från oss.

Större elanslutning
3

Skaffa en elentreprenör

Elentreprenören genomför nödvändiga åtgärder i din elanläggning och meddelar oss om ändringarna. En professionell elentreprenör ser till att din fastighet elektrifieras på ett säkert och korrekt sätt.

4

Vid behov skickar din elentreprenör ett meddelande om ändringarna till Caruna

I meddelandet intygar din elentreprenör att ändringsarbetet har utförts enligt föreskrifterna och att de nya installationerna kan anslutas säkert till elnätet. Entreprenörens meddelande måste vara hos oss senast tre veckor före önskad tidpunkt för arbetet. Ändringsarbeten kan kräva åtgärder från Carunas samarbetsentreprenör, som vi debiterar enligt vår prislista.

Se prislistan över tjänsteavgifter
5

Vi beställer nödvändigt arbete från vår samarbetsentreprenör, som kommer överens om den exakta tidpunkten för ändringsarbetet med din elentreprenör

Den exakta tiden kommer vi överens om med din elentreprenör då vi samtidigt ser till att de tekniska förutsättningarna för arbetet uppfylls. Dessa inkluderar korrekt jordning och kabelskydd. 

6

För utfört arbete debiterar vi en avgift enligt vår prislista

Frågor och svar

Var får mätarcentralens placeras?

Kunden ska ge Caruna fri och omedelbar tillgång till mätarcentralen och anläggningen utan ersättning. I första hand ska apparater placeras i ett utrymme med fri tillgång. I egnahemshus, fritidsbostäder och andra enskilda byggnader rekommenderar vi en tomtcentral utomhus eller en huvudcentral på husets yttervägg. Utomhus låses anläggningen med ett triangulärt nyckellås (egnahemshus och andra enskilda byggnader). 

I låsta lokaler kan tillträde ske genom inträde som ordnas av abonnenten, såsom dejourerande underhåll beställt av kunden (bostadsaktiebolag, industri, kommersiella lokaler och sjukhus).

Du kan också installera ett tvåspårslås eller nyckelbox och nyckelbox för ruttnyckeln för Carunas bruk (inhägnade fastigheter, telemaster och pumpstationer, fastighets- och kundtransformatorer). 

Läs mer om låsning (på finska)
Kablar Caruna luftledningen och vad kostar kabling för tomtens del?

Kontrollera först vår karttjänst för att se om din tomt är en del av Carunas nätbyggnadsprojekt.

Om det inte finns något projekt för din tomt kan du göra ändringar i anslutningsledningen med din egen entreprenör. Anslutningskabeln är en kabel eller luftledning vars ena ände matar kundens central och den andra änden är ansluten till Carunas nät. Fråga din entreprenör om genomförandemöjligheter och be honom beställa nödvändiga ändringar från Caruna. Vi fakturerar arbetet enligt vår prislista för tjänsteavgifter.

Om du vill kabla mer än anslutningskabeln, skicka oss en anbudsförfrågan för nätändring. Vi utreder separat leveranstiden och kostnaderna för arbetet. Ändringsarbeten som initieras av kunden kostar från 500 euro och i nätbyggnadsfall är leveranstiden flera månader. Vi skickar dig ett anbud för undertecknande.

Skicka anbudsförfrågan
Caruna har gjort ändringar på min tomt vid ett saneringsprojekt. Behöver jag en egen elentreprenör för att flytta ut centralen?

Caruna gör inga ändringar i kundernas huvudcentraler. Din elentreprenör ansvarar för nödvändiga ändringsarbeten i fastighetens elektrifiering och huvudcentralen. Din elentreprenör beställer nödvändiga ändringsarbeten från Caruna och noterar i beställningen att arbetet ska utföras i samband med ett projekt i området. Vår entreprenör kommer överens om tidpunkten för arbetet med din elentreprenör. 

Jag fick ett avtal om ändring av anslutningspunkten. Vad händer?

Att anslutningskabeln byts ut eller förlängs kan medföra flytt av anslutningspunkten. Då avtalar vi om ändringen med ägaren till anslutningen genom ett särskilt ändringsavtal. Observera att efter ändringen kommer underhållsansvaret och ägande av den nya kabeln som installerats av din elentreprenör samtidigt att övergå till dig.

Vi kontrollerar behovet av ändringsavtal i samband med behandlingen av entreprenörens meddelande och skickar vid behov avtalet till ägaren för underskrift. Din beställning går vidare till vår samarbetsentreprenör när vi har fått tillbaka ett underskrivet ändringsavtal.

Arbetet som beställts av min elentreprenör är brådskande. Vad gör jag?

Din elentreprenör beställer arbetet från oss. I brådskande fall ska du be din entreprenör att ringa vår entreprenörstjänst och fråga om det arbete som efterfrågas på blanketten kan utföras som snabbleverans inom nio arbetsdagar. Vi kontrollerar möjligheten till snabbleverans med vår samarbetsentreprenör från fall till fall. För snabbleverans fakturerar vi enligt vår prislista.

Se prislistan över tjänsteavgifter
Jag beställer ytterligare mätare för min anslutning. I vilket skede gör vi elavtalen?

Din entreprenör kommer att beställa installation av ytterligare mätare och annat nödvändigt arbete av oss. Vid behandling av en beställning skapar vi förbrukningsställenummer och meddelar dem via e-post till den kontaktperson som anges på beställningen. Kunden ska ingå elavtal med elförsäljaren för alla förbrukningsställen innan arbetet går vidare till vår entreprenör och mätarna monteras.