Ange byte ägare av anslutningen

Anslutningens nya ägare ska informera Caruna om elanslutningens ägarbyte.

När ett ägarbyte sker för ett egnahemshus eller en fritidsbostad byter vanligtvis även elanslutningen ägare. Elanslutningen är lös egendom som inte automatiskt förs över till den nya fastighetsägaren. Det enklaste sättet att ta hand om ägarbytet för anslutningen är skriva in det i fastighetens köpebrev eller annat dokument som är relaterat till ändringen.

Anslutningens nya ägare måste också informera Caruna separat om ägarbytet, eftersom information om transaktionen eller köpebrevet inte når oss automatiskt. Gör en anmälan smidigt med en blankett så fort som möjligt efter fastighetstransaktionen. Kom också ihåg att ingå ett elavtal med valfri elförsäljare.

Själva elanslutningen omfattar tomtens rätt att använda el, samt det fysiska elnätet som finns på tomten genom vilket fastigheten är ansluten till det lokala elnätsbolagets elnät. Om du vill göra ändringar till ditt elavtal, i stället för själva elanslutningen, ta då kontakt med en elförsäljare

Ange byte ägare av elanslutningen

Så här fortskrider ägarbytet för elanslutningen

1

Ta hand om ägarbytet för anslutningen genom att skriva in det i fastighetens köpebrev eller annan överlåtelsehandling

När fastigheten byter ägare ska överlåtelsen av elanslutningen till den nya ägaren och förutsättningarna för överlåtelsen nämnas särskilt i dokumentet som relaterar till ändringen, till exempel i köpebrevet eller arvsskifteshandlingen.

2

Ingå ett elavtal med en elförsäljare

Kom ihåg att säkerställa tillgången till el i den nya fastigheten och att ingå ett elavtal med valfri elförsäljare. Du kan jämföra elförsäljare till exempel i Energimyndighetens tjänst sahkonhinta.fi.

3

Anmäl ändring av ägare av elanslutning till Caruna

Vi skickar dig avtalsbekräftelsen för anslutningens ägarbyte per post. I bekräftelsen återger vi uppgifterna för anslutningen och fastställer tidpunkten för överföringen.

Med blanketten intygar du att du är den rättmätiga ägaren till elanslutningen. Vid behov måste du bevisa att anslutningen har förts över i ditt ägande med ett köpebrev eller annat dokument. Om det senare visar sig att elanslutningen ägs av en annan person kommer överföringen av anslutningen till dig att annulleras och anslutningen tillfaller dess verkliga ägare.

Anmäl ett ägarbyte

Frågor och svar om ägarbyte för elanslutning

Fakturorna har alltid kommit fram, hur kan anslutningens ägande vara hos en annan person?

Ett elavtal och ägande av elanslutningen är två olika saker. Nättjänstavtalet med Caruna träder ikraft automatiskt när du ingår ett elavtal med valfri elförsäljare. Elförsäljaren fakturera för elförsäljning och Caruna för elöverföring, dvs nättjänsten. 

Elanslutningen är lös egendom, som inte automatiskt förs över med fastigheten, och som inte är föremål för kontinuerlig fakturering likt förbrukningen. Elanslutningens nya ägare måste också meddela elöverföringsbolaget om ägarbytet, eftersom vi inte får informationen automatiskt. Elanslutningens ägare har rätt att få information om elanslutningen och att göra ändringar i elanslutningen, till exempel att utöka elanslutningen. 

Måste jag förse Caruna med en ändringshandling, till exempel ett köpebrev eller en bouppteckning?

Personkund

Med ägarbytesblanketten bekräftar du riktigheten av anslutningens ägare. En skriftlig handling om överföringen av anslutningen måste finnas, och om vi ber om det måste kunden förse oss med den. Om elanslutningen övergår i dödsboets ägande ska en kopia av till exempel bouppteckningen eller annan ägarbyteshandling bifogas med ägarbytesblanketten.

Företagskund

Om elanslutningen övergår i ett företags ägande förutsätter ägarbytet att en kopia av köpebrevet eller en annan ägarbyteshandling bifogas med ägarbytesblanketten. 

Kan ni berätta vem som äger anslutningen enligt era uppgifter?

Vi får tyvärr inte överlämna kund- eller avtalsuppgifter till en tredje part. Kunden ansvarar för att utreda äganderätten till anslutningen och att förbereda nödvändiga dokument.

Vi flyttade in i ett parhus, borde vi och grannen äga anslutningen tillsammans?

Kontrollera vad köpebrevet eller ändringshandlingen anger om överföring av elanslutningen och lös egendom. Äganderätten till anslutning är alltid fallspecifik. 

Elanslutningen kan ägas av en part, ägarna till båda bostäderna eller ett bostadsaktiebolag. Med ägarbytesblanketten anges alla ägares personuppgifter eller bostadsaktiebolagets uppgifter.