Anslutningsprislista

Du får rätt att ansluta till elnätet genom att underteckna anslutningsavtalet och betala anslutningsavgiften.

Den så kallade zonprissättningen används vid prissättningen av elanslutningar. Anslutningszonen bestäms av avståndet till närmaste distributionstransformator. För nya lågspänningsanslutningar bestäms anslutningsavgiftens storlek av storleken på huvudsäkringarna i anslutningen.

Avgiften baseras på genomsnittliga byggnadskostnader för utvidgning av elnätet i varje zon samt en kapacitetsreservationsavgift. Koppling av anslutningen och installation av elmätaren ingår i anslutningsavgiften.

Nedan kan du kan se mer detaljerad information om hur anslutningszoner bestäms. Prisinformation för elanslutningar hittar du i prislistorna längst ner på denna sida. Caruna har två nätbolag, Caruna Esbo Ab och Caruna Ab. Välj prislista enligt det nätbolag som svarar för området i vilket din tomt är belägen.

Ta reda på priset på din anslutning med vår anslutningsbeställningsväg

Ta reda på priset på din anslutning med vår anslutningsbeställningsväg. Om du inte får en prisuppskattning på stigen kontakta våra experter i chatten. Vi bekräftar anslutningspriset i anslutningsavtalet. Avtalet anses uppsagt om du inte undertecknar det inom en månad. 

Ta gärna hand om anslutningen i god tid, eftersom det kan ta upp till några månader att ta reda på priset på anslutningen på objekt som kräver omfattande förundersökning. Dessa inkluderar till exempel anslutningar utanför zonen eller situationer där nätet behöver förstärkas över långa avstånd. 

Läs mer om anslutningar utanför zonerna  >

Ta reda på priset på din anslutning

Detaljerade beskrivningar av zonprissättning

Zon 1Detaljplansområden och anslutningar med ett direkt uppmätt avstånd från befintlig distributionstransformator på högst 300 meter. På strandplansområden tillämpas distansbaserad zonprissättning.
Zon 2Anslutningar med ett direkt uppmätt avstånd från befintlig distributionstransformator på 300–600 meter.
Zon 3Anslutningar med ett direkt uppmätt avstånd från befintlig distributionstransformator på 600–800 meter. Huvudsäkringsstorleken får vara högst 3x35 A.
Området utanför zonernaOmrådes- eller fallspecifik prissättning, där anslutningsavgiften utgörs av nätets expansionskostnader och en kapacitetsreservationsavgift.
Bilden visar zonernas fördelningskriterier för Carunas nätområden.
Bilden visar zonernas fördelningskriterier för Carunas nätområden.

Prissättning av mellanspänningsanslutningar

Fallspecifik prissättning används vid prissättning av anslutningar i mellanspänningsnätet. Anslutningsavgifterna för mellanspänningsanslutningar utgörs av omedelbara utvidgningskostnader och en kapacitetsreservationsavgift. 

Skicka uppgifterna för din planerade mellanspänningsanslutning via får anslutningsbeställningsstig, så vi utreder kostnaden för mellanspänningsanslutningen. 

Skicka uppgifterna