Beställ tidsbunden elanslutning

En tidsbunden elanslutning lämpar sig främst för företags tillfälliga elbehov, såsom en professionell byggarbetsplats, ett evenemang eller till exempel en sommarglasskiosk.

Som namnet antyder används en tidsbunden anslutning endast under en bestämd tid, i princip högst två år, eller längre från fall till fall om t.ex. en byggarbetsplats har varit igång i mer än två år. 

Användningen av anslutningens el ska vara kontinuerlig tills behovet av el är uttömt. Om det inte finns behov av oavbruten el under kortare tid än två år, till exempel vid evenemang eller sommarkiosker, ska Caruna meddelas om uppsägning av anslutningen i slutet av evenemanget eller säsongen. Vid frånkoppling löper även elavtalet ut, så man behöver inte kontakta elförsäljaren separat.

Det finns nödvändigtvis inte någon anslutningspunkt för den tillfälliga anslutningen i vårt elnät, och det byggs inte någon egen anslutningspunkt för den på samma sätt som för fasta anslutningar. Om det inte är möjligt att koppla en tidsbunden anslutning till det befintliga nätet ska du antingen beställa en fast elanslutning eller använda ett aggregat.

Om det vid elanvändning upptäcks att objektet behöver el permanent, beställ då en permanent elanslutning. Efter detta är den tidsbundna anslutningen inte längre i bruk.

Så här fortskrider beställning av tidsbunden elanslutning

1

Din entreprenör kontrollerar anslutningsmöjligheten för en tidsbunden anslutning med Caruna

Anslutningsmöjligheten för en tidsbunden anslutning ska kontrolleras med Carunas entreprenörstjänster när den erforderliga anslutningsstorleken är känd. Baserat på plats och önskad anslutningsstorlek ser vi om anslutningen kan kopplas till Carunas befintliga nät.

2

Din entreprenör beställer den tidsbundna anslutningen och koppling av den

Om den önskade anslutningen kan anslutas till nätet, kommer din egen elentreprenör att ansvara för uppbyggnaden av elnätet på den anslutningspunkt vi har angett, från den tillfälliga huvudcentralen. Din entreprenör beställer både anslutningen och koppling av den till elnätet. Beställningen ska skickas till Caruna senast tre veckor före önskad koppling.

3

Ingå ett elavtal med valfri elförsäljare

Vi kan inte koppla din elanslutning för användning om du inte har ingått ett elavtal med din elförsäljare. Kontakta därför din valda elförsäljare i god tid. Du kan jämföra elförsäljare till exempel i Energimyndighetens tjänst sahkonhinta.fi.

Vi dig förbrukningsställenumret som du behöver för att sluta avtal när vi har behandlat entreprenörens meddelande. Faktureringen för elförbrukningen börjar när anslutningen har kopplats. 

4

Vi behandlar blanketten för allmänna uppgifter och beställer anslutning av en tillfällig central från vår samarbetsentreprenör

Vår samarbetsentreprenör kommer överens om den exakta tidtabellen för anslutning av en tillfällig central med din elentreprenör. Kopplingsbeställningen fortskrider till vår entreprenör först efter att du har ingått ett elavtal.

5

Den tidsbundna anslutningen har kopplats

Vi kopplar in anslutningsledningen vid elnätets anslutningspunkt och installerar elmätaren i centralen på den tid som överenskommits med din entreprenör. Efter detta fakturerar vi för koppling av den tidsbundna anslutningen och eventuella ytterligare kablar enligt vår prislista. Fakturering börjar från det mätarens installationsdatum.

Se tjänsteavgifter
6

Elbehovet för den tidsbundna anslutningen upphör

Kontakta oss om behovet av att avsluta en anslutning i chatten eller genom att ringa vår kundtjänst. Vi beställer frånkoppling av anslutningen och avlägsnande av mätaren av vår samarbetsentreprenör. Elavtalet för en tidsbunden anslutning löper automatiskt ut samma dag som mätaren tas bort och du behöver inte kontakta elförsäljaren separat om uppsägningen. 

Frågor och svar om tidsbunden elanslutning

Behöver en tidsbunden anslutning beställas separat?

Nej, det behövs inte. Din elentreprenör beställer koppling av en tidsbunden anslutning och vi skapar uppgifterna för den tidsbundna anslutningen utifrån beställningen. 

Det är viktigt att din entreprenör fyller i kund- och faktureringsuppgifter korrekt på meddelandet. Vi kontaktar dig om några frågor uppstår gällande uppgifterna.

Jag behöver el till en byggarbetsplats, beställer jag en fast eller en tidsbunden anslutning?

Byggarbetsplatsen kan förses med el antingen med en fast elanslutning eller genom att skaffa en tidsbunden elanslutning. 

Tidsbundna anslutningar är i regel avsedda att användas av företag på större byggarbetsplatser. Om fastigheten under byggnation har en färdig anslutningspunkt rekommenderar vi att skaffa en fast elanslutning till byggarbetsplatsen när elbehovet under byggandet inte överstiger den slutliga anslutningens storlek. Detta gäller både små (25 A-63 A) och stora (80 A-960 A) anslutningar

För stora anslutningar kan en tidsbunden elanslutning behövas om det behövs större säkringar på byggarbetsplatsen än vad storleken på den fasta anslutningen (anslutningsrätten) tillåter.

Kan jag bestämma anslutningspunkten själv eller byta meddelad anslutningspunkt?

Det är inte möjligt. Din elentreprenör måste kontrollera anslutningspunkten från vår entreprenörstjänst innan nätbyggnad vidtas. Alla möjliga färdiga anslutningspunkter är i första hand reserverade för fasta elanslutningar.

Vad kostar elöverföring? Vilken överföringsprodukt passar bäst?

I tidsbundna anslutningar används allmän överföring som överföringsprodukt. I större objekt bestäms överföringsprodukten av anslutningsstorleken och är antingen Effektöverföring 1 LS eller Effektöverföring 1 HS. Vi debiterar grundavgiften enligt produkt och dubbel effektavgift på effektöverföringsobjekt.

Kan en tillfällig och fast central användas samtidigt på samma anslutning, om den tillfälliga centralen har större säkringar än anslutningsrätten för den fasta anslutningen?

En anslutning kan inte mata två centraler. Behöver du större säkringar på byggarbetsplatsen än vad som möjliggörs av den fasta anslutningens storlek (anslutningsrätten), ska din elentreprenör kontrollera med oss ​​om en tidsbunden anslutning av erforderlig storlek kan anslutas till nätet.

Om anslutningspunkten för den tidsbundna anslutningen är densamma som för den fasta anslutningen, kan en tillfällig arbetsplatscentral tas i bruk för den tidsbundna anslutningen under byggarbetsplatsens varaktighet. Efter avslutade byggnadsarbeten kan den fasta anslutningen tas i bruk samtidigt som den tillfälliga centralen kopplas bort och den tidsbundna anslutningen avslutas. Din elentreprenör meddelar oss att den tillfälliga centralen tas ur bruk samtidigt som den fasta anslutningens central kopplas i drift och mäts.

Kan en tidsbunden anslutning förnyas?

En tidsbunden anslutning är endast avsedd för tillfälliga elbehov. Om elbehovet på platsen är kontinuerligt ska en fast anslutning införas istället för en tidsbunden anslutning.

Anslutningen kan förnyas för säsongsbehov, såsom festivaler eller glasskiosker på sommaren. Uppsägning av anslutningen måste meddelas till oss närhelst behovet av el upphör, så att vi kan koppla bort anslutningen från nätet och ta bort mätaren. Entreprenören ska även meddela oss om säsongsbaserad förnyelse och kunden betalar avgifterna för mätning, koppling och frånkoppling för byggarbetsplatscentralen eller den tillfälliga centralen samt eventuella ytterligare kabelanslutningar, enligt vår tjänsteprislista.

Jag behöver en tidsbunden mellanspänningsanslutning, hur gör jag?

Möjligheten att ansluta en tidsbunden anslutning ska utredas med Caruna i god tid innan elen behövs. Kontakta Carunas anslutningstjänstteam antingen på telefon, 020 520 4560, eller via e-post

För att utreda möjligheten till anslutning behöver vi information om vilken effekt som krävs och platsen för den tidsbundna anslutningen. Utredningen av anslutningsmöjligheten för en tidsbunden mellanspänningsanslutning tar cirka två veckor, under den tiden undersöker vi möjligheten att ansluta den tidsbundna anslutningen till elnätet.