Överför anslutningen till att upprätthållas

Lägg anslutningen på upprätthållning, dvs stäng av den tillfälligt, när anslutningen behöver kopplas från nätet på grund av rivning av en byggnad eller då du inte behöver el just nu men eventuellt i framtiden.

Vi hämtar elmätaren och kopplar bort anslutningen från elnätet, men anslutningsavtalet gäller fortfarande och du kommer att kunna använda anslutningen igen om du önskar.

Att riva en spänningsförande byggnad är livsfarligt och kan orsaka en felsituation i nätet

Om du tänker riva en byggnad på fastigheten, av elsäkerhetsskäl får rivningsarbetet inte påbörjas innan vår entreprenör har brutit elen för anslutningen, det vill säga kopplat bort anslutningen från eldistributionsnätet. 

Obs! Fastigheten kan fortfarande vara spänningsförande, även om elavtalet inte är i kraft eller om elen är avstängd från elmätarens strömbrytare.

Om rivningsarbetet är brådskande, kontrollera möjligheten för snabbleverans för arbetet inom 1–9 dagar med vår kundjänst. För snabbleverans debiterar vi en avgift enligt vår prislista.

Så här fortskrider överföring på upprätthållning för elanslutningen

1

Elanslutningen står väl redan i ditt namn?

Endast elanslutningens ägare kan beställa att anslutningen ställs på underhåll. Du kan också agera med tillstånd från anslutningens abonnent – bifoga en fullmakt till beställning av upprätthållning av anslutningen.

Om anslutningens ägaruppgift inte är uppdaterad kan du enkelt informera om ägarbytet på Caruna+.

Anmäl ändring av ägare
2

Beställ överföring på upprätthållning för elanslutningen

3

Ange beräknat ibruktagningsdatum för beställningen, om du redan vet det

Om anslutningen tillfälligt läggs på upprätthållning under rivningen av byggnaden, och det planeras att starta nybyggnation på tomten inom en snar framtid, vänligen meddela oss det beräknade elbehovet för nybygget på begäran. Vid beställning kontrollerar vi eventuellt behov av nätbyggnad för ibruktagande av anslutningen.

4

Vi behandlar din beställning

Vi beställer upprätthållning av anslutningen från vår samarbetsentreprenör baserat på din beställning inom cirka en vecka. Vi kommer att meddela dig om hur din arbetsbeställning fortskrider via SMS. Inget separat avtal behöver undertecknas för upprätthållning.

5

Vi kopplar bort anslutningen från elnätet och tar bort mätaren

Vår samarbetsentreprenör tar bort elmätaren och bryter strömmen till din anslutning inom en vecka från att beställningen behandlats. Entreprenören säkerställer tidpunkten för arbetet med dig.

6

Anslutningen är på upprätthållning

Vi skickar en avtalsbekräftelse om upprätthållning i posten inom några dagar.

Idrifttagning av anslutning från upprätthållning

1

Elanslutningen står väl redan i ditt namn?

Endast anslutningens ägare kan beställa idrifttagning av en anslutning som är på upprätthållning. Informera om ägarbyte enkelt i Caruna+. Du kan också agera med fullmakt från anslutningens ägare. Se i så fall till att du har en fullmakt att visa upp vid behov.

Anmäl ett ägarbyte
2

Ingå ett elavtal med en elförsäljare

Du måste ha ett giltigt elförsäljningsavtal för att en anslutning ska kunna kopplas. Kontakta din elförsäljare i god tid. Du kan jämföra elförsäljare till exempel i Energimyndighetens tjänst sahkonhinta.fi.

Faktureringen av avtalet börjar när anslutningen har kopplats åt dig.

3

Anslutningen har varit på upprätthållning i mer än ett år eller ändringar har gjorts i elanläggningen (anslutningsledning och/eller huvudcentral) under upprätthållningen

Din elentreprenör beställer den koppling av anslutningen från Caruna. Med blanketten bekräftar din entreprenör att den förnyade eller inspekterade anläggningen säkert kan återanslutas till nätet.

4

Anslutningen har varit på upprätthållning mindre än ett år och inga ändringar har gjorts i elanläggningen

Om anslutningen har varit på upprätthållning mindre än ett år och inga ändringar har gjorts i elanläggningen kan du meddela oss om idrifttagning direkt i chatten.

5

Vi beställer koppling av anslutningen som är på upprätthållning av vår samarbetsentreprenör

Frågor och svar om upprätthållning av anslutning

Vi river det gamla huset och bygger ett nytt i dess ställe. Hur gör jag? Måste anslutningen läggas på upprätthållning innan byggnaden rivs?

Om du tänker riva en byggnad på fastigheten, kom ihåg att av elsäkerhetsskäl får rivningsarbetet inte påbörjas innan vår entreprenör har brutit elen för anslutningen, det vill säga kopplat bort anslutningen från eldistributionsnätet. Obs! Fastigheten kan fortfarande vara spänningsförande, även om elavtalet inte är i kraft eller om elen är avstängd från elmätarens strömbrytare.

Beställ upprätthållning av anläggningen i god tid innan byggnaden rivs.  Elanslutningen kan inte läggas på upprätthållning om förbrukningsställena under anslutningen har elavtal för någon annan än anslutningens ägare.

Din egen elentreprenör kan även beställa Caruna till att flytta mätaren från huset som ska rivas till en ny mätarcentral, där underhåll kanske inte behövs. Diskutera alternativen med din elentreprenör.

Jag behöver bara el i stugan på sommaren. Sparar jag om jag lägger anslutningen på upprätthållning över vintern?

Vid upprätthållning tar vi bort elmätaren och kopplar bort elen utan kostnad. Från och med mätarens borttagningsdatum debiterar vi en månadsavgift för upprätthållande enligt vår nättjänstprislista. 

Elavtalet med din elförsäljare löper automatiskt ut samma dag som mätaren tas bort. Om anslutningen hålls på upprätthållning över vintern, alltså mindre än ett år, fakturerar vi 150 euro när du vill ta anslutningen i bruk på nytt. Om det har gått mer än ett år sedan frånkopplingen kommer återkopplingen att vara kostnadsfri. 

Istället för upprätthållning under mindre än ett år kan du spara genom att bryta strömmen på 0-knappen på elmätaren när du lämnar stugan. I så fall uppstår ingen elförbrukning så vi fakturerar inget för förbrukningen utan grundavgifterna ska normalt betalas månadsvis.

Vad kostar lägga på upprätthållning och återkoppla elen?

Vid upprätthållning tar vi bort elmätaren och kopplar bort elen utan kostnad. Från och med mätarens borttagningsdatum debiterar vi en månadsavgift för upprätthållande enligt vår nättjänstprislista. 

Elavtalet med din elförsäljare löper automatiskt ut samma dag som mätaren tas bort. Om anslutningen hålls på upprätthållning över vintern, alltså mindre än ett år, fakturerar vi 150 euro när du vill ta anslutningen i bruk på nytt. Om det har gått mer än ett år sedan frånkopplingen kommer återkopplingen att vara kostnadsfri. 

Hur vet jag om det lönar sig att lägga anslutningen på upprätthållning eller att säga upp den helt och hållet?

Det lönar sig att lägga en elanslutning på upprätthållning (dvs stänga av den tillfälligt), då du inte behöver el just nu men eventuellt i framtiden. Man brukar vanligen upprätthålla anslutningen i byggnader där el inte används på flera år. Ett exempel kan vara ett gammalt hus vars användningsändamål är ovisst. 

Om du är säker på att du inte behöver nu eller i framtiden, kan ägaren av anslutningen säga upp anslutningsavtalet. Notera, att om en elanslutning behövs på tomten i framtiden måste man ingå ett nytt avtal för anslutningen och betala en anslutningsavgift enligt vår gällande prislista över anslutningsavgifter. 

Anslutningsavtalet är i kraft under upprätthållningen, och driftsättningen av anslutningen är enkel när el behövs igen.