Förnyelse av låssystemet för nyckelskåp i fastigheternas elektriska utrymmen

Caruna förnyar låssystemet för nyckelskåp i fastigheternas elektriska utrymmen (mät- och transformatorstationsutrymmen).

Många nyckelskåp i elektriska utrymmen har ett låssystem som har nått slutet av sin livscykel. För att upprätthålla och garantera säkerheten förenhetligar vi låssystemet enligt dagens standarder.

Fastighetens innehavare ansvarar för låsning och kostnader av mät- och transformatorstationsutrymmen

Alla transformatorstationer och mätarutrymmen behöver ett låssystem. Fastighetens ägare/innehavare ansvarar för låsning och kostnader för lokalerna, men ska bereda Caruna kostnadsfritt tillträde till mätcentralen och utrustningen för underhåll, inspektion, felsökning och reparationsarbeten, utan ersättning och oberoende av tid på dygnet (Anslutningsvillkor 2019, punkt 8.4.).

Förnyande av låssystemet och beställning

Under de närmaste åren förnyar Caruna alla låssystem i sina transformatorstationerna för konsumenter. Till nytt låssystem för nyckelskåp har vi valt iLOQ S50.

Vi skickar ett brev till de kunder som berörs av förnyelsen av låssystemet. Brevet innehåller en anvisning om hur man förnyar låssystemet. Det finns ingen tidsfrist för förnyelsen, men den bör göras så snart som möjligt efter att brevet har kommit.

Förnyelsen av låssystemet omfattar låscylindern iLOQ S50 samt dess installation och programmering. Du kan köpa ett nyckelvalv via vilket låsföretag som helst i iLOQ, men låssystemet installeras och programmeras av Carunas partner.

Vad ska kunden göra?

  • Skaffa en ny låscylinder. Du kan köpa den av vilken som helst iLOQ-återförsäljare. Observera att låssystemet installeras och programmeras av Caruna.
  • Du kan beställa installation och programmering av låssystemet eller endast låscylindern från vår låspartner. Fyll i orderformuläret här.

Mer information om låsning av fastigheter och våra kunders transformatorstationer får du av BLC Turva Oy på caruna(a)blc.fi och tfn 040 675 77 50.