Beställ avgiftsfri kabelvisning

Då du i närheten av elnät utför sådana schaktningsarbeten som kunde skada elnätet ska du försäkra att det på schaktrutten inte finns tidigare installerade jordkablar eller kommunalteknik.

Vi hjälper dig att arbeta tryggt kring elnätet genom att erbjuda bl.a. rådgivning och avgiftsfri kabelvisning vid behov. Du får positionsuppgifterna inom ca tre arbetsdagar efter beställningen.

Beställ avgiftsfri kabelvisning

Alue Yhteystidot
Esbo och Grankulla (Caruna Espoo Oy)LedningsdatatjänstenElektronisk tjänst
Joensuu och Kyrkslätt (Caruna Espoo Oy)

Västra Nyland, Mellersta Nyland, Birkaland, Egentliga Tavastland, Sydvästra Finland, Satakunta, Västra Finland och Norra Finland (Caruna Oy)
 

kaivulupa.fi

Tfn. 0800 133 544 (vardagar kl 7-17)

Om skadan redan skett

Då kabeln skadats bör du omedelbart avlägsna dig från platsen genom att hoppa jämfota eller genom att ta språng så att endast en fot rör marken. På detta sätt undviker du uppstående av stegspänning. Om du befinner dig i en maskin bör du flytta den del av maskinen som orsakat skadan bort från skadeområdet. Om du måste avlägsna dig från maskinen bör du släppa taget av maskinen innan dina fötter träffar marken.

Fastän kabeln skulle gå av kan elektriciteten kopplas tillbaka automatiskt. Den automatiska kopplingen av elektricitet i ett medelspänningsnät kan försöka slå på elektriciteten flera gånger. Den skadade kabeln kan också förbli strömförande.

Kom ihåg

  • Om en kabel skadas ska du omedelbart meddela om saken till Carunas felanmälningsnummer 0800 1 95011. Vid nödsituation ska du omedelbart ringa nödnumret 112.
  • Om en kabel kommer fram under schaktning ska du omedelbart meddela om saken till Caruna. Kabeln kan ha skadats även om det inte skulle finnas tydliga tecken på det. 
  • Kablage som kommit fram får inte täckas innan Carunas representant kontrollerat kabelns skick. Kontrollen är viktig eftersom små skador i kabeln ofta leder till avbrott i eldistribution i ett senare skede. Felåtgärdandekostnaderna är som förmånligast medan schaktstället ännu är öppet. Reparationskostnader för fel som uppstått under schaktningsarbetet eller som uppstår i schaktstället i ett senare skede bärs av den som orsakat skadan. Granskningen av kabeln är kostnadsfri.
  • För att undvika ytterligare skada bör du ordna övervakning av skadestället på ett skyddsavstånd.