Plantodling på elnätets ledningsgator

Vi uppmuntrar markägare att utnyttja marken under ledningsgatorna för exempelvis julgransodling. När ledningsgator utnyttjas på ett sätt som markägaren kan godkänna orsakar elnätet inte besvär eller besvikelse.

Caruna äger inte marken under elnätet, utan det byggs till stor del på markägarnas mark. Vi tecknar alltid ett markanvändningsavtal om placering av ledningen med markägaren.

Om du vill odla plantor under en ledning ger vi vårt samtycke till odlingen på vissa villkor. 

Villkor för nyttoodling:

 • Meddela vår kundtjänst om din odling via vår chatt. Vi registrerar nyttoodlingsområdet i Carunas system och vet på så sätt hur vi ska akta vegetationen på området i samband med underhåll av elnätet. 
 • Märk odlingsområdet tydligt med stora infoskyltar i alla riktningar där man kan närma sig ledningsområdet. Infoskylten hjälper dem som röjer ledningsgatan att ta hänsyn till plantskogen när de rör sig i terrängen. Skylten kan exempelvis ha texten ”Taimikon kasvatusalue, raivausrajoitus tällä johtokadulla”, det vill säga ”Odlingsområde för plantskog, begränsad röjning på ledningsgatan”. 
 • Plantskogens maximala höjd får inte överstiga fyra meter. För att trygga säkerheten röjer vi plantskog som överstiger höjdgränsen från elnätets ledningsgata. 
 • Observera att vi kan tvingas ta in traktorer och grävmaskiner i området för att reparera elnätet på området om det slutar att fungera. Det här kan orsaka skador på plantskogen, vanligtvis kring stolpar. Vi betalar ingen ersättning för skador, då Caruna enligt markanvändningsavtalet har rätt att använda markområdet för underhåll av elnätet. 
 • Följ alltid säkerhetsbestämmelserna för att garantera elsäkerheten om du planterar plantor maskinellt 
 • Vi betalar ingen ersättning för röjd vegetation
 • Det finns inget utsatt tidsintervall för odling av julgranar eller andra plantor. 

När odlingen avslutas bör du meddela Carunas kundtjänst och avlägsna skyltarna om odlingsområdet från terrängen.

Se kundtjänstens kontaktuppgifter

Vilken slags förbudsskylt mot röjning är tillräcklig? 

Du kan meddela om röjningsförbudet med en hemgjord skylt på en synlig plats i terrängen. I fråga om skylten bör du observera att

 • Skyltens färg är lätt att urskilja. 
 • Skylten tål alla väderförhållanden. 
 • Skylten är placerad på 1,5–2 meters höjd ovanför marken på en egen stolpe. 
  • Fäst inte skylten på ett träd, då den lätt döljs under grenar eller löv.
 • Markeringarna på skylten säger följande:
  • Område med begränsad röjning
  • På området odlas plantskog
  • Anvisning om att kontakta markägaren innan röjning
Esimerkkikuva raivauskieltokyltistä.
Exempelbild på infoskylt.

Kortkurs i plantering på ledningsgata:

 1. Markera plantorna i terrängen. 
 2. Meddela Caruna om planteringen via chatten. 
 3. Vårda din plantskog regelbundet.

Kom alltid ihåg att vara försiktig nära elnätet! 

Beakta alltid elsäkerheten nära elnätet. Vi ger gärna råd till plantodlaren i alla frågor kring elsäkerhet.

Läs mer