Elbilar i husbolag

Vilken beredskap har ert husbolag att ladda elbilar för närvarande? Hur mycket ledig kapacitet finns det i ert husbolag och hur många bilar kan laddas med den?

För att installera laddstationer för elbilar måste fastighetsägaren fatta ett beslut – i ett husbolag innebär det ett gemensamt beslut av delägarna på bolagsstämman. I de beslut som husbolaget fattar är det viktigt att alla delägare behandlas lika när kostnader och ansvar fördelas.

Så här ordnar du laddningen av elbilar i ert husbolag

1

Upptäck laddningslösningar och ta reda på era behov

Hur många elbilar och laddhybrider finns i ert husbolag nu och inom den närmaste framtiden, hur många kilometer körs dagligen och i vilken utsträckning vill ni förbereda er för framtida behov? Ta reda på vilka laddningslösningar som finns tillgängliga och vad man ska tänka på vid val av lösning.

Ta del av laddningslösningar
2

Lägg fram ärendet för husbolagets styrelse och sök dess godkännande

Det är en bra idé att i god tid informera styrelsen för ert husbolag om projektet och dess möjliga lösningar. Eftersom det ofta finns många oklarheter och obesvarade frågor har vi sammanställt ett omfattande och opartiskt material som du kan använda. Det hjälper med att presentera de olika alternativens fördelar, kostnader, eventuella nackdelar och projektets principer.

Läs mer om inköp av laddstationer
3

Gör en kartläggning av den nuvarande elsituationen i er fastighet.

En expert besöker er fastighet för att bedöma hur det nuvarande elsystemet ser ut och hur den lämpar sig för laddning av elbilar i sitt nuvarande tillstånd. Som ett resultat av kartläggningen får du en rapport med information om ert objekt och vilka alternativ ni har för att ordna laddning.

4

Konkurrensutsätt helhetslösningen och installationen

När behoven och omständigheterna har identifierats kan den övergripande lösningen och dess installation konkurrensutsättas. Detta visar också den verkliga kostnaden för projektet. 

5

Kör förmånligt och miljövänligt

När laddningsställen väl är installerade kan ni njuta av miljövänligheten, tystnaden, visionen och det ökade värdet på er fastighet som en framtidssäkrad lösning kan ge. Glada kilometrar!

Vanliga frågor

Vad det kostar att installera laddningsstationer för elbilar?

I sin enklaste form kan ett laddningsställe vara ett hushållsuttag eller en laddningsanordning som använder elkablarna i en befintlig värmarstolpe. Installationen av så kallad "långsam laddning" kräver inget egentliga elarbeten. En expert bör dock kontrollera om hushållsuttaget för laddning av bilen är elsäkert. Priserna på laddare ligger i intervallet 700–1200 euro.

Utrustningen för snabbare Type 2-laddningslösningar kostar något mer och kräver sannolikt ändringar i elsystemet.

När det gäller inköp av flera laddningsstationer är kostnaden för arbetet per laddningsstation vanligtvis lägre än för mindre projekt. När minst fem laddningspunkter har installerats lönar det sig också att ansöka om ARA-stöd, som kan täcka upp till 50 % av kostnaderna för utrustning och ändringar i projektets elsystem.

Från vilka måste tillstånd sökas för att installera laddningsstationer?

Om bilplatserna förvaltas av husbolaget fattas beslutet om inköp av laddningsställen av bolagsstämman. För att komma igång lönar det sig att först kontakta husbolagets styrelse. Om den inte tar upp ärendet kan en skriftlig begäran göras om att ärendet behandlas vid bolagsstämman. Detta måste göras i god tid före bolagsstämman.

Om bilplatserna förvaltas av delägarna är situationen densamma, men ett tillstånd kräver 2/3 majoritet vid bolagsstämman. Vanligtvis ingås dessutom ett skriftligt avtal mellan husbolaget och delägaren om ansvar och kostnader för laddningsstället och dess underhåll. Andra frågor som ska fastställas är avtalets varaktighet och uppsägning. När en delägare flyttar är han eller hon vanligtvis ansvarig för alla kostnader som uppstår eller åtar sig att demontera laddarens installation.

Hur vet jag om vårt husbolag har tillräckligt med ström för att ladda elbilar?

Det enklaste sättet att ta reda på elanslutningens tillgängliga kapacitet är att beställa en undersökning om laddning av elbilar, som inte bara fastställer elanslutningens tillstånd utan också hur ert elsystem är utformat och i vilket skick det är. 

I slutet av kartläggningen får du en rapport med en förteckning över både de lösningar för vilka det finns tillräcklig reservkapacitet i er elanslutning och eventuella ändringar som kan behövas i er fastighets elsystem. Du får också en rekommendation om vad som är lönt att göra i er situation.

Vilka faktorer påverkar valet av laddningslösning?

Elsystemets skick, ålder och utförande i ett bostadshus har stor betydelse för vilken typ av laddningslösningar som rekommenderas för fastigheten och hur säkert det är att ladda en elbil, t.ex. direkt från ett hushållsuttag.

Ni bör också kontrollera att er elanslutning är tillräcklig. Om dess kapacitet behöver utökas för att ladda elbilar kan även eldistributionsnätet behöva förstärkas. I dessa frågor är det bäst att rådgöra med en elplanerare.