Laddning av elbil

Antalet elbilar och laddhybrider ökar i snabb takt globalt och i Finland. Elbilarnas frammarsch återspeglas både i tillväxten av det offentliga nätet av laddningsställen och i försäljningen av privat laddningsutrustning. Båda växer i jämn takt.

Upp till 90 % av laddningarna sker där bilen står parkerad längst, oftast hemma eller på arbetsplatsen. För längre resor kan det omfattande offentliga snabbladdningsnätet användas, men var man ska ladda bör alltid planeras i förväg. Oavsett plats påverkas laddningshastigheten av vilken kontakt som används för att ladda bilen.

Sähköauto latauksessa polkupyörän vieressä

Laddningsaltenativ för elbilar

För att hitta en lämplig laddningslösning är det viktigt att utreda nuläget för din elanslutning och vilken lösning som passar bäst för just dina transportbehov. 

Uttagstyperna varierar något beroende på bilmodell. Laddeffekten varierar efter platsens elanslutning och husets interna nät. Före laddning är det viktigt att kontrollera skicket på uttaget och det interna nätet samt att laddkabeln är kompatibel med elsystemet.

Moderna laddningsanordningar är också relativt problemfria. De kräver lite underhåll och går sällan sönder, så deras service- och underhållskostnader är låga.

Ta del av laddningslösningar för elbilar

Laddning av en elbil i olika miljöer

Egnahemshus

I de flesta fallen är det relativt enkelt att genomföra en laddningslösning för egnahemshus, då det oftast behovs 1-2 laddare.

Skicket på husets interna nät och optimal placering av laddningsstället påverkar valet av laddningslösning. Det är också bra att beakta hur lösningen påverkar elanslutningens effektbehov och hurdana lösningar den nuvarande elanslutningen möjliggör.

Det lönar sig att låta en elplanerare och/eller -entreprenör göra en noggrann kartläggning av lämpliga laddningslösningar.

Husbolag

Laddningslösningar för boende i husbolag skaffas i samarbete med husbolaget.

Det är bäst att först ta kontakt med disponenten och tillsammans reda ut laddningsmöjligheterna för husbolaget som helhet. Elinstallationernas ålder och anslutningens lediga kapacitet varierar mellan olika fastigheter. Det är bra att genomföra en inledande kartläggning av elnätets tillstånd med hjälp av en elplanerare.

Konstruktiva diskussioner förs vidare på husbolagets styrelsemöten och bolagsstämman, vilka i slutändan beslutar om anskaffningen. Installationskostnaderna bör i enlighet med likabehandlingsprincipen fördelas dels på husbolaget och dels på elbilsägarna. Ofta kan man hitta en lösning där bolagets delägare betalar för de gemensamma kostnaderna, t.ex. för kabeldragning och ändringar i elcentralen. Därefter får de delägare som vill ha en laddare själva skaffa den. 

En laddstolpe förvirrar inte heller nödvändigtvis husbolagets elräkning. Det finns två populära sätt att övervaka förbrukningen. Den första är den så kallade vattenmätarmodellen, där man betalar en fast månadsavgift och en gång om året justeras situationen enligt den verkliga siffran. Det är också vanligt med en faktureringstjänst som får sina uppgifter från laddningstillverkarens bakgrundssystem. På så sätt kan fakturan för användningen ställas till användarna. 

Läs mer om elbilar i husbolag

Företag

Det lönar sig att först ta reda på vilka laddningsbehov personalen har inom en nära framtid och kontrollera kapaciteten hos elnätet i den egna fastigheten. Det lönar sig också att titta på om laddstolpar kan hållas öppna för andra än personalen utanför kontorstid. I till exempel Carunas Laddhimmel är personalparkeringens laddstolpar tillgängliga för andra utanför kontorstid.

Publik laddning eller snabbladdning

Antalet publika laddstolpar ökar ständigt och enligt EU-direktiv ska det finns en publik laddstolpe per tio elbilar. Laddstolpar återfinns numera på många servicestationer och köpcentrum.

Enklast använder du publika laddstolpar med ett införskaffat kort eller en mobilapp. 

Innan du kör till laddningsstället lönar det sig att kontrollera om det har ett uttag som passar din bil. Du kan kolla detta på Laddkartan.

Elbilens ackumulator behöver inte laddas fullt ut varje kväll

Inte bara laddaren utan även elbilens egen ackumulator spelar en viktig roll vid laddning av en elbil. Även om laddaren levererar en hög laddningseffekt beror det på hur snabbt bilens ackumulatorer absorberar laddningseffekten hur snabba de är. Fullelektriska bilar har större ackumulatorer som naturligtvis tar längre tid att ladda än hybrider. Om du däremot bara behöver köra några tiotals kilometer per dag behöver du inte ladda ackumulatorn varje kväll. Även en långsammare laddningshastighet räcker för att ladda bilen under natten för pendling till arbetet.

Laddbar hybrid

  • Elräckvidd ca. 20–60 km
  • Ackumulator ca. 10 kWh + förbränningsmotor
  • T.ex. Toyota Prius PHEV: ackumulator 8.8 kWh räckvidd 40 km

Helt eldriven bil

  • Räckvidd ca. 200–500 km
  • Ackumulator ca. 50 kWh
  • T.ex. Tesla Model 3 Standard Range: ackumulator 50 kWh räckvidd 381 km

Uppgifter om elanslutning vid köp av en elbil eller vid byte av uppvärmningssystem

Om du utreder om elanslutningen i ett egnahemshus eller fritidsbostad är tillräcklig, kontakta din elinstallatör eller leverantör av utrustning. Om de behöver information om din nuvarande förbrukning och din elanslutning för undersökningen kan du enkelt kontrollera din elförbrukning och dina anslutningsuppgifter i Caruna+.

Om du är konsult eller elplanerare eller om du utreder till exempel anslutningens kvarstående kapacitet i ett radhus eller ett höghus för en kostnadsberäkning, kontakta oss via blanketten nedan. Observera att om du begär uppgifter för den persons räkning som äger anslutningen behöver du en fullmakt.

Skicka effektuppgiftsenkät